İnteraktif CD

03 Nisan 2002 - 24715           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Devlet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına Ait Kararlar

3

Yönetmelikler

- Teknik Mevzuatın ve Sıtandartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik

4

- Yeditepe Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Yönetmeliği

12

- Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 ve 18 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

16

- Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Yeditepe Ünüversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

18

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 678 Sayılı Kararı

18

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91