İnteraktif CD

02 Nisan 2002 - 24714           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'a, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Ümit KANLI'nın Cezasının Kaldırlıması Hakkında Karar (No: 2002/17)

2

Yönetmelikler

- Gezi Tekneleri Yönetmeliği

2

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

28

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 nci ve 28 nci Maddelerinde Değişiklk Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

Tebliğ

- İthalatçı Birliklerine Üyelik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

29

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91