İnteraktif CD

31 Mart 2002 - 24712           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Reşat Doğru'ya, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof.Dr. Abdülkadir Akcan'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Sigorta İşlemleri Yaptırma Yönetmeliği

2

- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

12

- Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT)

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

82

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92