İnteraktif CD

30 Mart 2002 - 24711           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof Dr. Tunca TOSKAY'a, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 133)

2

Tebliğler

- 250,000 Liralık Madeni Paraların Tedavüle Çıkarılması ile İlgili Tebliğ (Sıra No: 2002/1)

3

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

3

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

5

b - Çeşitli İlanlar

71

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91