İnteraktif CD

28 Mart 2002 - 24709           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Simetrik Olmayan Geçiş Hüzınesi ve/veya Sürüş Hüzmesi Yayan Motorlu Araç Halojen Atom Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-31) İlişkin Tebliğ (SGM-2002/1)

25

- Sıkıştırma Ateşlemeli ve Doğal Gazlı Motorlar ile Likit Petrol Gazıyla Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorların ve Bu Motorlarla Teçhiz Edilmiş Araçların Motorundan Yayılan Kirleticiler Hakkında Onaya Dair Eşit Hükümler ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-49) İlişkin Tebliğ (SGM-2002/2)

26

- Elektrikli Araçlar Dahil Olamk Üzere Araç Maksimum Hızlarının Ölçülmesinin Onayıyla İlgili Teknik Düzenlemeye (R-68) İlişkin Tebliğ (SGM-2002/3)

27

- Motor Yakıtı Özelliklerine Göre Kirletici Maddelerin Emisyonunun Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-83) İlişkin Tebliğ (SGM-2002/4)

28

- İçten Yanmalı Motorlarla Teçhiz Edilmiş Binek Araçların CO2 ve Yakıt Tüketimi Ölçümü ve Bir Elektrik Güç Kaynağı ile Teçhiz Edilmiş N1 ve M1 Sınıfı Araçların Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Menzil Ölçümünün Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-101) İlişkin Tebliğ (SGM-2002/5)

29

- Tahrik Sistemlerinde Sıkıştırılmış Doğal Gaz Kullanılan Motorlu Araçların Belli Parçalraının ve Bu Araçların Tahrik Sistemlerinde Sıkıştırılmış Doğal Gazın Kullanımı İçin Onaylanmış Tipteki Belli Parçalarının Montaj Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-110) İlişkin Tebliğ (SGM-2002/6)

30

- Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

30

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/42 (3417 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/361 sayılı Kararı

31

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91