İnteraktif CD

26 Mart 2002 - 24707           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tekzere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3812 Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı'na Bağlı İstanbul Ansiklopediler Yayın Müdürlüğü'nün Kaldırılması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

3

Yönetmelikler

- 2002/3814 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Çevre Denetimi Yönetmeliğınde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91