İnteraktif CD

25 Mart 2002 - 24706           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı'na, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- 2002/3743 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Gürevde Yükselme Yönetmeliği

4

- Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Yönetmeliği

12

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

15

Tebliğ

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (No: 2002/25)

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

73

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92