İnteraktif CD

22 Mart 2002 - 24703           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Yusuf GÜLHAN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/15)

2

- Hükümlü Hasan YİĞİT'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/16)

2

Yönetmelikler

- Askeri Kantin Yönetmeliği

3

- Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum ve Alümünyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğin 12. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

35

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 2. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

35

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği (No: 2002/22)

36

- Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu Tebliği (No: 2002/23)

39

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/10)

42

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91