İnteraktif CD

18 Mart 2002 - 24699           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'ye, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN'e, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof.Dr. Abdülkadir AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

Yönetmelikler

- Süleyman Demirel Üniversitesi Kanser Erken Tanı Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

7

- Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

10

- Süleyman Demirel Üniversitesi CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

12

- Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkez Yönetmeliği

14

- Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

16

- Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

19

Tebliğ

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/16)

22

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92