İnteraktif CD

09 Mart 2002 - 24690           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç.Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Eti Bakır Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

3

- Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ (TEMSAN) Genel Müdürlüğü Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği

12

Tebliğ

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/3)

29

- DÜZELTME (4/2/2002 Tarihli ve 2002/3707 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki ile İlgili)

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

54

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91