İnteraktif CD

08 Mart 2002 - 24689           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

- Telekomünikasyon Kurumu-Emanet Komisyonu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2

- Telekomünikasyon Kurumu-Ulusal Dolaşım (Roaming) Anlaşması Yapılması ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

10

Genelge

- 6/12/2001 Tarih ve 24605 Sayılı Resmi Gazete'de İptalleri İlan Edilen İzin ve Teşvik Belgelerinden İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge - 6/12/2001 Tarih ve 24605 Sayılı Resmi Gazete'de İptalleri İlan Edilen İzin ve Teşvik Belgelerinden İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge

15

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-15) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-15)

16

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91