İnteraktif CD

06 Mart 2002 - 24687           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3704 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Alanya Hukuk Fakültesinin Adındaki Alanya İbaresinin Kaldırılması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

3

- Akdeniz Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

Tebliğ

- Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (No: 2002/24)

17

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91