İnteraktif CD

28 Şubat 2002 - 24681           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof.Dr. Abdülkadir AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3674 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Bünyesinde (1) Adet Daire Başkanlığı ile (3) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2

- 2002/3683 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Avrasya Arkeoloji Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

3

Atama Kararları

- 2002/3685 Yeniden Yapılandırma Kurulu'nda Boş Bulunan Üyeliğe, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Hüseyin Durusu'nun Atanması Hakkında Karar

4

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Ait Atama Kararı

5

Yönetmelikler

- Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik - Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

6

- Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

24

- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik - Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

34

- Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik - Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

40

Tebliğler

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı - Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

67

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-12) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-12)

68

- DÜZELTME (Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ile İlgili)

68

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

69

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91