İnteraktif CD

27 Şubat 2002 - 24680           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'na Ait Atama Kararı

2

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Karar

3

İlanlar

a - Yargı İlanları

5

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

20

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91