İnteraktif CD

20 Şubat 2002 - 24677           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/3629 Türkiye - Cezayir Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 7 inci Dönem Toplantısı Tutanağının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

36

Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/4)

38

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

39

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 2)

40

DÜZELTME (2002/8 Sayılı Cezanın Kaldırılması Kararı ile İlgili)

40

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91