İnteraktif CD

17 Şubat 2002 - 24674           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/3615 İstatistik Alanında Bosna-Hersek'e Yönelik Teknik Yardım Programı Protokolûnün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

10

Yönetmelikler 2002/3599 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliği 11

- Maliye ve Gümrük Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Adında ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

41

- Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Yönetmeliği

57

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi Yönetmeliği

59

- Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

60

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92