İnteraktif CD

15 Şubat 2002 - 24672           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatları Yönetmeliği

4

- Çevre Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- 10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

16

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Çeltik Tebliği (No: 2002/11)

19

- Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/12)

22

- Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (No: 2002/13)

24

- Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği [Kozabirlik] Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılan İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/1) - Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği [Kozabirlik] Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılan İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/1)

27

- Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/2) - Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/2)

30

- Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2002/1)

32

- Çanakkale İli Sınırları İçerisinde Uçucu ve Uyuşturucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 1)

32

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/293 (4628 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2002/5 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

33

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/389 (4694 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2002/6 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

35

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91