İnteraktif CD

09 Şubat 2002 - 24666           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/3600 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Özel Pasaport (Resmi Pasaportlar) Hamillerine Yönelik Vize Uygulamasının Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

11

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/3554 Türkiye Tanıtım, Araştırma, Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV)'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar - 2001/3554 Türkiye Tanıtım, Araştırma, Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV)'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar

12

Yönetmelikler

- 2002/3567 Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmelikde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

15

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91