İnteraktif CD

08 Şubat 2002 - 24665           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 732 "10/13" Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasıma İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/3552 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

5

- 2002/3601 2002 Mali Yılında Uygulanacak "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar" ile "Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

6

- 2002/3606 2001 ve İzleyen Takvim Yılları İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine İlişkin Karar

10

- 2002/3654 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar - 2002/3654 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar

11

Atama Kararları

- Kültür Bakanlığına Ait Atama Kararları

12

Sınır Tespit Kararı

- Bir Adet Sınır Tespit Kararı

12

Yönetmelikler

- 2002/3597 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin 18 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

- Çevre Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

17

Tebliğler

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/2)

18

- TIR Denetleme ve Konaklama Noktalarında Uygulanacak Park Ücretine İlişkin Tebliğ

19

- 10 kHz - 60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19

Sirküler

- Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 34/1 Numaralı Sirkülerde Yapılmasına Dair Ek Sirküler

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91