İnteraktif CD

04 Şubat 2002 - 24661           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3594 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine, Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılan İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Karar - 2002/3594 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine, Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılan İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Karar

2

Yönetmelik

- Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

3

Tebliğ

- 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

6

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92