İnteraktif CD

02 Şubat 2002 - 24659           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 731 Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Madencilik Sektörünün İçinde Bulunduğu Durum ile Bor ve Altın Madenleri Konusunda Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Hasan YILDIZ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/5)

3

- Hükümlü Atilla SELÇUK'un Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/6)

3

Atama Kararları

- Milli Savunma, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait Atama Kararları

4

Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

Tebliğler

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 421) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 421)

7

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 422) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 422)

7

- Rekabet Kurulunun 99-24/211-124 Sayılı Kararı

8

- Rekabet Kurulunun 99-27/245-149 Sayılı Kararı

14

- Rekabet Kurulunun 01-44/433-111 Sayılı Kararı

17

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

68

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91