İnteraktif CD

24 Ocak 2002 - 24650           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

2

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Ocak 2002 Tarihinden Geçerli Olarak Kontrole Tabi Tutulacak Harp Silah ve Mühimmat Sanayi Listesi ile İlgili Tebliğ

3

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/2)

5

- Rekabet Kurulunun 00-29/307-174 Sayılı Kararı

6

- Rekabet Kurulunun 00-29/329-185 Sayılı Kararı

12

- Rekabet Kurulunun 00-41/450-245 Sayılı Kararı

17

- Rekabet Kurulunun 00-50/531-293 Sayılı Kararı

24

- Rekabet Kurulunun 99-38/399-255 Sayılı Kararı

27

- Rekabet Kurulunun 99-38/398-254 Sayılı Kararı

31

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91