İnteraktif CD

16 Ocak 2002 - 24642           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Metin GÜNAY'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

7

Yönetmelikler

- Motorlu Araçların Yandan Çarpma Halinde Araçta Bulunan Kişilerin Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (96/27/AT)

8

- Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci ve 29 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

42

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/15 (2253 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/73 Sayılı Kararı

43

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/403 (7397 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 539 Sayılı KHK ile İlgili) K: 2001/345 Sayılı Kararı

50

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91