İnteraktif CD

15 Ocak 2002 - 24641           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Kumandalarının Takılması, Konumu, Çalışması ve Tanınması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/415/AT)

6

- Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliği

24

Tebliğ

- Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/6)

32

İlanlar

a - Yargı İlanı

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91