İnteraktif CD

14 Ocak 2002 - 24640           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2001/3432 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2001/3443 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

13

- 2001/3447 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Avusturya Cumhuriyeti Ekonomik İşler ve Çalışma Federal Bakanlığı Arasında İmzalanan, Sağlık Alanında Altyapı İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

27

- 2001/3455 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

37

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

49

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

50

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

51

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Devlet Bakanı Reşat DOĞRU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

52

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

53

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

54

İlanlar

a - Yargı İlanı

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92