İnteraktif CD

12 Ocak 2002 - 24638           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Milli Savunma Bakanlığına Ait İki Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği

3

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Araç-İmal-Tadil-Montaj Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

10

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

13

- Türkiye Zirai Donatım Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

16

- Işık Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

16

- Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

26

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 99-37/378-243 Sayılı Kararı

27

- Rekabet Kurulunun 00-25/263-145 Sayılı Kararı

31

- Rekabet Kurulunun 01-06/48-13 Sayılı Kararı

34

- Rekabet Kurulunun 01-18/154-42 Sayılı Kararı

40

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 753 Sayılı Kararı

43

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91