İnteraktif CD

10 Ocak 2002 - 24636           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/3417 Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Haberleşme Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/3433 146 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması Hakkında Karar

7

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına Ait Atama Kararı

10

Yönetmelik

- Motorlu Araçların İç Donanımları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/60/AT)

18

Tebliğler

- Meyve ve Asma Çeşit/Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanlarının Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2002/1)

50

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/1)

50

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91