İnteraktif CD

08 Ocak 2002 - 24634           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atanmasına Dair İşlem

- Devlet Bakanlığına, Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU'nun Atanmasına Dair Tezkere

2

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/3409 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Askeri İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/3401 Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında, Temel Yapısal Değişim Projeleri Kapsamında Yer Alan Eğitim Reformu ile Öngörülen Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretim Uygulaması Çerçevesinde, İngilizce Dil Öğreticiliği Görevinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı ile Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar

16

- 2001/3406 Maliye Bakanlığı'na Ait Bazı Dolu Kadroların Derecelerinin, Bazı Boş Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

19

- 2001/3470 Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Ankara'da 75. Yıl Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü'nün Kurulması Hakkında Karar

36

- 2001/3482 İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2001/3482 İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

37

Atama Kararları

- 2001/3471 Sinop Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu'nun Merkez Valiliğine Atanması Hakkında Karar

38

- Kültür ve Çevre Bakanlıklarına Ait İki Adet Atama Kararı

39

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

39

Yönetmelik

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

40

Tebliğler

- Doğal Gaz Satış Fiyatı Tespit Kararı Tebliği - Doğal Gaz Satış Fiyatı Tespit Kararı Tebliği

40

- Erzurum Valiliği Mahalli Çevre Kurul Kararı (No: 12)

41

DÜZELTME (5.1.2002 tarihli ve 24631 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2002/2 sayılı Cezanın Kaldırılması Kararı ile İlgili)

42

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

44

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91