İnteraktif CD

07 Ocak 2002 - 24633           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Yönetmeliği

2

- Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

4

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/34)

18

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/35)

19

- Tekirdağ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

20

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92