İnteraktif CD

06 Ocak 2002 - 24632           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2

Tebliğ

- Mecburi Standard: SB-2001/01 Sayılı Tebliğ

9

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

72

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92