İnteraktif CD

05 Ocak 2002 - 24631           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4732 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye Cumhuriyetine Sevkıyatına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2001/3418 Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/3399 İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Karar

4

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü İlhan DEMİREL'in, Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/1)

11

- Hükümlü Yaşar DEMİRCAN'ın, Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/2)

11

Yönetmelikler

- 2001/3463 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 2001/3463 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

13

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

15

- Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

- Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-3) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-3)

22

DÜZELTME (Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ ile İlgili)

22

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91