İnteraktif CD

04 Ocak 2002 - 24630           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği

2

- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

7

- Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19

- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

20

Tebliğler

- İlaç Fiyatları Hakkında Tebliğ

22

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-2) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-2)

24

- Rekabet Kurulunun 00-2/14-7 sayılı Kararı

25

- Rekabet Kurulunun 00-32/338-192 sayılı Kararı

30

- Rekabet Kurulunun 01-12/114-29 sayılı Kararı

33

- Rekabet Kurulunun 01-15/139-34 sayılı Kararı

39

- Rekabet Kurulunun 01-23/217-57 sayılı Kararı

42

- Rekabet Kurulunun 01-37/366-98 sayılı Kararı

44

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

59

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91