tammetin.jpg (2780 bytes)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Tebliğ

Seri No:İhracat 2001/3

Resmi Gazete Tarihi:20.02.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24324

MADDE 1- Ataks Tekstil Dış Ticaret A.Ş. ve A.T.G.S. Anadolu Tekstil Giyim ve Deri Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş.'ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilmesine ilişkin 17/2/1996 tarih ve 22557 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (İhracat 96/17) sayılı Tebliğ ve 9/4/1997 tarih ve 22959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (İhracat 97/11) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)