tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlarda Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar'a Ek Karar

Resmi Gazete Tarihi:02.02.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24306

25/9/2000 tarihli ve 2000/1306 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlara Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar'a Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 21/12/2000 tarihli ve 61960 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Bülent ECEVİT 
Başbakan 

D.BAHÇELİ      H.H.ÖZKAN     M.YILMAZ       R.ÖNAL 
Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve   Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.      Başb.Yrd.     Başb.Yrd. 

Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER    Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  F.BAL 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı   Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

Y.YALOVA      M.YILMAZ      Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU R.K.YÜCELEN 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı   Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

H.GEMİCİ      Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ E.S.GAYDALI     F.ÜNLÜ 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı   Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

Prof.Dr.A.ÇAY    Prof.Dr.H.S.TÜRK  S.ÇAKMAKOĞLU     S.TANTAN 
Devlet Bakanı    Adalet Bakanı   Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

İ.CEM        S.ORAL       M.BOSTANCIOĞLU    K.AYDIN 
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı   Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve 
                              İskan Bakanı 

Doç.Dr.O.DURMUŞ   Prof.Dr.E.ÖKSÜZ  Prof.Dr.H.Y.GÖKALP  Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri  Çalışma ve Sos. 
                    Bakanı        Güv.Bakanı 

A.K.TANRIKULU    M.C.ERSÜMER    M.İ.TALAY 
Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii  Kültür Bakanı 
Bakanı       Kay.Bakanı 

E.MUMCU       Prof.Dr.N.ÇAĞAN  F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı    Orman Bakanı    Çevre Bakanı 

Madde 1- 25/9/2000 tarihli ve 2000/1306 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 1 inci maddesinde yer alan "31/12/2000" tarihli "31/12/2001" olarak değiştirilmiştir.

Madde 2- Bu Karar 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)