Kasım 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.Aralık.2010 Mükerrer - 6091 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

31.Aralık.2010 Mükerrer - 6092 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

31.Aralık.2010 Mükerrer - 2010/1188 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma’nın Eki Protokol A’yı Tadil Eden 1/2009, Protokol B’yi Tadil Eden 2/2009 ve Anlaşmaya Protokol E’nin Eklenmesine İlişkin 3/2009 Sayılı Türkiye-EFTA Ortak Komitesi Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar

31.Aralık.2010 Mükerrer - 2010/1213 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

31.Aralık.2010 Mükerrer - 2010/1224 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

31.Aralık.2010 Mükerrer - 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin) (Sıra No: 1)

31.Aralık.2010 Mükerrer - Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2011/1)

31.Aralık.2010 Mükerrer - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2010 Tarihli ve 3993 Sayılı Kararı

31.Aralık.2010- 2010/1169 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

31.Aralık.2010- 2010/1205 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

31.Aralık.2010- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2010- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2010- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

31.Aralık.2010- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

31.Aralık.2010- Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.Aralık.2010- Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31.Aralık.2010- Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31.Aralık.2010- Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.Aralık.2010- Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.Aralık.2010- Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2010- Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2010- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2010- Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2010- Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2010- Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (2004/22/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2010- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.Aralık.2010- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliği

31.Aralık.2010- Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2010- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2011 Yılı Tarifesi

31.Aralık.2010- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2010/2)

31.Aralık.2010- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2010/1)

31.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/98)

31.Aralık.2010- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2008/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi);K: 2010/42)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2008/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi);K: 2010/43)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2009/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/44)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2010/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/45)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2009/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/46)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2001/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/47)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2002/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/48)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2003/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/49)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2005/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/50)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2006/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/51)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2007/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/52)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2003/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/53)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2005/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/54)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2008/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/55)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2009/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/56)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2008/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/57)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2009/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/58)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2008/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/59)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2008/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/60)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2008/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/61)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E:2008/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/62)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2009/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/63)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2001/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/65)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2002/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/66)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2005/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/67)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2006/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/68)

31.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2007/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi) ;K: 2010/69)

31.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Aralık.2010 Mükerrer - 2010/1217 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye’ye İlişkin Bölgesel Kalkınma Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Ulaştırma Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşması ve Bu Anlaşmayı Değiştiren Anlaşmanın, Değişiklik Anlaşmasına Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

29.Aralık.2010 Mükerrer - 2010/1219 Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2009 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması’nın, Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

29.Aralık.2010 Mükerrer - 2010/1221 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2009 yılı Finansman Anlaşması’nın, Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

29.Aralık.2010 Mükerrer - 2010/1226 Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 1 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması’nın, Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

29.Aralık.2010 Mükerrer - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

29.Aralık.2010 Mükerrer - 2010/1218 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye’ye İlişkin Bölgesel Kalkınma Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Çevre Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşması ve bu Anlaşmayı Değiştiren Anlaşmanın, Değişiklik Anlaşmasına Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

29.Aralık.2010 Mükerrer - 2010/1220 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye’ye İlişkin Bölgesel Kalkınma Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşması ve Bu Anlaşmayı Değiştiren Anlaşma’nın, Değişiklik Anlaşmasına Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

29.Aralık.2010 Mükerrer - Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 37)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 114)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 278)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 402)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

29.Aralık.2010 Mükerrer - İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/57)

29.Aralık.2010 Mükerrer - Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.Aralık.2010- 6093 Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

30.Aralık.2010- 2010/1178 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

30.Aralık.2010- 2010/1234 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

30.Aralık.2010- 2010/1237 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

30.Aralık.2010- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sicil Amirleri Yönetmeliği

30.Aralık.2010- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

30.Aralık.2010- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği

30.Aralık.2010- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satış İşlemleri Yönetmeliği

30.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/96)

30.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/97)

30.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/99)

30.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/100)

30.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/101)

30.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/102)

30.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/103)

30.Aralık.2010- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

30.Aralık.2010- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6027)

30.Aralık.2010- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6027)

30.Aralık.2010- Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6050)

30.Aralık.2010- 2011 Ürün Yılından İtibaren Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretici Tütünlerinin Alım-Satımında Kullanılması Gereken Tip Sözleşme ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6051)

30.Aralık.2010- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6064)

30.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/52, K: 2010/16 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/6/2009 Tarihli ve 5918 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/50, K: 2010/49 Sayılı Kararı (28/7/1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/2/2007 Tarihli ve 5582 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/34, K: 2010/72 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 15/7/2003 Tarihli ve 4928 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/66, K: 2010/91 Sayılı Kararı (5/11/2008 Tarihli ve 5809 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Aralık.2010- 2010/1166 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

29.Aralık.2010- 2010/1182 Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

29.Aralık.2010- Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

29.Aralık.2010- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Aralık.2010- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Aralık.2010- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Aralık.2010- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 332)

28.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Aralık.2010- 2010 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

26.Aralık.2010- 2010 Yılı Kasım Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

25.Aralık.2010- 2010/1136 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

25.Aralık.2010- 2010/1137 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Terörle Mücadelede İşbirliği Üzerine Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

25.Aralık.2010- 2010/1140 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve TİKA Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

25.Aralık.2010- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Sicil Amirleri Hakkında Yönetmelik

25.Aralık.2010- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

25.Aralık.2010- Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

25.Aralık.2010- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı

25.Aralık.2010- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 277)

25.Aralık.2010- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

25.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Aralık.2010- İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Aralık.2010- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Aralık.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Aralık.2010- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Aralık.2010- Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Aralık.2010- Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

24.Aralık.2010- Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: ÖSGM-2011/1)

24.Aralık.2010- 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/13)

24.Aralık.2010- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2010/10)

24.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Aralık.2010- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 331)

23.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Aralık.2010- 6088 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

22.Aralık.2010- Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Aralık.2010- 2010/1168 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

21.Aralık.2010- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Aralık.2010- Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Aralık.2010- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Aralık.2010- Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

21.Aralık.2010- 2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

21.Aralık.2010- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi YAMTEK Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-19)

21.Aralık.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/5909;K: 2010/18069)

21.Aralık.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16482;K: 2010/18312)

21.Aralık.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16478;K: 2010/18721)

21.Aralık.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16477;K: 2010/18722)

21.Aralık.2010- Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9481;K: 2010/14865)

21.Aralık.2010- Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/11263;K: 2010/15425)

21.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Aralık.2010- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

19.Aralık.2010- 6085 Sayıştay Kanunu

19.Aralık.2010- 6086 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.Aralık.2010- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik

19.Aralık.2010- Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği

19.Aralık.2010- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

19.Aralık.2010- Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)

19.Aralık.2010- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-18)

18.Aralık.2010- 6087 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

18.Aralık.2010- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Aralık.2010- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Aralık.2010- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Aralık.2010- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Aralık.2010- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 330)

18.Aralık.2010- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/1)

18.Aralık.2010- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 nci Maddesine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/2)

18.Aralık.2010- Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.Aralık.2010- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2011 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

18.Aralık.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 16/12/2010 Tarihli ve 3980 Sayılı Kararı

18.Aralık.2010- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

18.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Aralık.2010- Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Aralık.2010- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

17.Aralık.2010- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

17.Aralık.2010- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Aralık.2010- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

17.Aralık.2010- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/11)

17.Aralık.2010- Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/12)

17.Aralık.2010- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/13)

17.Aralık.2010- Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 73)

17.Aralık.2010- Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ

17.Aralık.2010- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

17.Aralık.2010- Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

17.Aralık.2010- Petro Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

17.Aralık.2010- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

17.Aralık.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

17.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Aralık.2010 Mükerrer - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

16.Aralık.2010 Mükerrer - Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

16.Aralık.2010- İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Aralık.2010- İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Aralık.2010- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Aralık.2010- Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

16.Aralık.2010- Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Elemanları, Görevlendirilenler ve Diğer Çalışanların Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

16.Aralık.2010- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Aralık.2010- İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Aralık.2010- Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Aralık.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Aralık.2010- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Aralık.2010- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Aralık.2010- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Aralık.2010- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Aralık.2010- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Aralık.2010- 2010 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

15.Aralık.2010- 2010 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

15.Aralık.2010- 2010 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

15.Aralık.2010- 2010 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

15.Aralık.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Aralık.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Aralık.2010- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Aralık.2010- Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Aralık.2010- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Aralık.2010- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Aralık.2010- Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2010/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

14.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Aralık.2010- 2010/1122 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile NATO Danışma, Komuta ve Kontrol Ajansı (NC3A) Tarafından Temsil Edilen NATO Danışma, Komuta ve Kontrol Teşkilatı (NC3O) Arasında NC3A Bünyesinde Ulusal Uzmanlık Ofisinin Devamı Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

11.Aralık.2010- 2010/1091 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

11.Aralık.2010- 2010/1110 Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

11.Aralık.2010- Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Aralık.2010- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Aralık.2010- Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Aralık.2010- Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Aralık.2010- Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Aralık.2010- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A) (Sıra No: 4)

11.Aralık.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11.Aralık.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

11.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Aralık.2010- 6082 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

10.Aralık.2010- 6083 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

10.Aralık.2010- 6084 Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Aralık.2010- 2010/1125 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstanbul, Türkiye’de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşma

10.Aralık.2010- 2010/1092 Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar

10.Aralık.2010- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Aralık.2010- İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Aralık.2010- Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Aralık.2010- Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

09.Aralık.2010- Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

09.Aralık.2010- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Aralık.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği

09.Aralık.2010- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

09.Aralık.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9115;K: 2010/13508)

09.Aralık.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9113;K: 2010/14082)

09.Aralık.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9112;K: 2010/14084)

09.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Aralık.2010- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Aralık.2010- Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı ile İlgili 7/12/2010 Tarihli ve 2010/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

08.Aralık.2010- Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

08.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.Aralık.2010 Mükerrer - Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-02)

07.Aralık.2010- İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

07.Aralık.2010- Et ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

07.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Aralık.2010- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

06.Aralık.2010- Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

05.Aralık.2010- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları Hakkında Yönetmelik

05.Aralık.2010- Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

05.Aralık.2010- 2010 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

05.Aralık.2010- 2010 Yılı Ekim Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

04.Aralık.2010- Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği

04.Aralık.2010- Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliği

04.Aralık.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/57, K: 2009/123 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395 Sayılı Kanun ile İlgili)

04.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/29, K: 2010/90 Sayılı Kararı (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 21/1/2010 Tarihli ve 5947 Sayılı Kanun ile İlgili)

04.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Aralık.2010- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

03.Aralık.2010- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

03.Aralık.2010- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 189)

03.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Aralık.2010- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

01.Aralık.2010- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

01.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/17, K: 2010/44 Sayılı Kararı (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

01.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Aralık.2010- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Aralık.2010- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Aralık.2010- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

02.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/93)

02.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/94)

02.Aralık.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/95)

02.Aralık.2010- Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

02.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/23, K: 2010/27 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Aralık.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/51, K: 2010/73 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.Aralık.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları