Aralık 2002 Ayı - Mevzuat indeksi

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  01.12.2002 - - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  03.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  04.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 310)  08.12.2002 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 310)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  10.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 11.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 12.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13.12.2002 - Danıştay İçtihatları Birleştirme Kuruluna Ait Bir Adet Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 14.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 17.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 18.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 19.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 21.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4930 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 22.12.2002 - 2002/4930 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.12.2002 - 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.12.2002 - 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.12.2002 - 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.12.2002 - 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28) 22.12.2002 - Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  24.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  25.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  26.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  27.12.2002 - 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  27.12.2002 - 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/11)  27.12.2002 - Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/11)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  27.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4970 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar  28.12.2002 - 2002/4970 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2002/4983 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 177, 232, 252 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  28.12.2002 - 2002/4983 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 177, 232, 252 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2002/4998 Türkiye Sınırları İçinde Tek Meskeni Olup, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıklardan İbaret Bulunanların veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Anılan Kurumlardan Aylık Almayan ve Herhangi Bir Geliri de Bulunmayan Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2003 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar  28.12.2002 - 2002/4998 Türkiye Sınırları İçinde Tek Meskeni Olup, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıklardan İbaret Bulunanların veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Anılan Kurumlardan Aylık Almayan ve Herhangi Bir Geliri de Bulunmayan Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2003 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar

- 2002/5001 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar  28.12.2002 - 2002/5001 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)  28.12.2002 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)  28.12.2002 - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35)  28.12.2002 - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 311)  28.12.2002 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 311)

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)  28.12.2002 - Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)

- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 20)  28.12.2002 - Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 20)

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 29)  28.12.2002 - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 29)

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)  28.12.2002 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 245)  28.12.2002 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 245)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 246)  28.12.2002 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 246)

- Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller  28.12.2002 - Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller

- Dış Ticaret Müsteşarlığının "27/9/2002 - 30/11/2002 Tarihleri Arasında Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri" ile İlgili  28.12.2002 - Dış Ticaret Müsteşarlığının "27/9/2002 - 30/11/2002 Tarihleri Arasında Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri" ile İlgili

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  28.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4951 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2003 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar  30.12.2002 - 2002/4951 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2003 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

- 2002/5000 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile Yine Aynı Kanunun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  30.12.2002 - 2002/5000 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile Yine Aynı Kanunun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2002/5007 Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine İlişkin Karar  31.12.2002 - 2002/5007 Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine İlişkin Karar

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  31.12.2002 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  31.12.2002 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 6)  31.12.2002 - İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 6)

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/3)  31.12.2002 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/3)

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/4)  31.12.2002 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/4)

- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/10)  31.12.2002 - İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/10)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  31.12.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları