Aralık 2001 Ayı - Mevzuat indeksi

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 301) 1.12.2001- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 301)

- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 5) 1.12.2001- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 5)

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ 1.12.2001- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 1.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-38) 4.12.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-38)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 4.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-38) 5.12.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-38)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 5.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Hazine Müsteşarlığından Kurulacak Şirket Adına Düzenlenmiş Ancak Kuruluşu Gerçekleşmeyen veya Yatırım Süreleri Bitmesine Rağmen İlave Süre Alamayan ve Belge Kapsamında Herhangi Bir İşlem Görmediği veya Yatırım Yapmadığı Tespit Edilen, Adresinde Bulunamayan veya Firmalar Tarafından İptali Talep Edilen İzin ve Teşvik Belgeleri'nin İptal Edilerek Dosyalarının İşlemden Kaldırılması Hakkında Genelge 6.12.2001- Hazine Müsteşarlığından Kurulacak Şirket Adına Düzenlenmiş Ancak Kuruluşu Gerçekleşmeyen veya Yatırım Süreleri Bitmesine Rağmen İlave Süre Alamayan ve Belge Kapsamında Herhangi Bir İşlem Görmediği veya Yatırım Yapmadığı Tespit Edilen, Adresinde Bulunamayan veya Firmalar Tarafından İptali Talep Edilen İzin ve Teşvik Belgeleri'nin İptal Edilerek Dosyalarının İşlemden Kaldırılması Hakkında Genelge

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-40) 6.12.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-40)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 6.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 7.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 08.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2001/4) 11.12.2001- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2001/4)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32) 11.12.2001- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 11.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3234 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 12.12.2001- 2001/3234 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2001 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 12.12.2001- 2001 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

2001 Yılı Ekim Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 12.12.2001 - 2001 Yılı Ekim Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 12.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24) 14.12.2001- Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 28) 14.12.2001- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 28)

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32) 14.12.2001- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-41) 14.12.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-41)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 14.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3272 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 15.12.2001- 2001/3272 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 420) 15.12.2001- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 420)

- Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM - 2001/7) 15.12.2001- Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM - 2001/7)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/42) 15.12.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/42)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 15.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38) 19.12.2001- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) 19.12.2001- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 19.12.2001- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 19.12.2001- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 19.12.2001- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 19.12.2001- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001/3271 27/10/2000 Tarihli ve 2000/1561 Sayılı Kararname ile 18/4/2001 Tarihli ve 2001/2312 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 20.12.2001- 2001/3271 27/10/2000 Tarihli ve 2000/1561 Sayılı Kararname ile 18/4/2001 Tarihli ve 2001/2312 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 16 ve 18/A Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.12.2001- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 16 ve 18/A Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 243) 20.12.2001- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 243)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/43) 20.12.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/43)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 21.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 22.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.12.2001- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 302) 25.12.2001- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 301)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 25.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3405 Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Ülke Çapında Uygulama Başlatılmasına İlişkin 12/12/2000 Tarihli ve 2000/2172 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 26.12.2001- 2001/3405 Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Ülke Çapında Uygulama Başlatılmasına İlişkin 12/12/2000 Tarihli ve 2000/2172 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 26) 26.12.2001- Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 26)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 26.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3395 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 232 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Karar 27.12.2001- 2001/3395 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 232 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Karar

- 2001/3396 Türkiye Sınırları İçinde Tek Meskeni Olup, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıklardan İbaret Bulunanların veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Anılan Kurumlardan Aylık Almayan ve Herhangi Bir Geliri de Bulunmayan Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2002 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar 27.12.2001- 2001/3396 Türkiye Sınırları İçinde Tek Meskeni Olup, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıklardan İbaret Bulunanların veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Anılan Kurumlardan Aylık Almayan ve Herhangi Bir Geliri de Bulunmayan Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2002 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar

- 2001/3397 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 ve 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Tarifelerdeki Vergi Miktarlarının Artış Oranı Hakkında Karar 27.12.2001- 2001/3397 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 ve 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Tarifelerdeki Vergi Miktarlarının Artış Oranı Hakkında Karar

- 2001/3398 Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar 27.12.2001- 2001/3398 Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 27.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3439 Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar 28.12.2001- 2001/3439 Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

- Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'ın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2001/8) 28.12.2001- Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'ın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2001/8)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 28.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18) 29.12.2001- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2001/1 Sayılı Kararı 29.12.2001- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2001/1 Sayılı Kararı

- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2001/2 Sayılı Kararı 29.12.2001- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2001/2 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 29.12.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4731 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 30.12.2001- 4731 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 2001/3407 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2002 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2002 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar 30.12.2001 1. Mük.- 2001/3407 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2002 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2002 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 244) 30.12.2001 1. Mük.- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 244)

- 2001/3488 Tarım ve Hayvancılık Sektörlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar 31.12.2001- 2001/3488 Tarım ve Hayvancılık Sektörlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 31.12.2001- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 31.12.2001- 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ