Ekim 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.Kasım.2010- 6059 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyede Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6060 Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6061 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6062 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6063 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6064 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6065 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6066 Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6067 Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6068 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6069 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6070 Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6071 Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6072 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6073 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6074 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6075 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6076 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6077 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6078 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6079 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6080 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- 6081 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) Arasında TÜRKSOY'a İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Kasım.2010- Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Kasım.2010- Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Kasım.2010- Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Kasım.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/92)

30.Kasım.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/116, K: 2010/85 Sayılı Kararı (13/11/2008 Tarihli ve 5811 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.Kasım.2010- Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Kasım.2010- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Kasım.2010- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

27.Kasım.2010- İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

27.Kasım.2010- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

27.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Kasım.2010- Özürlüler Uzman Yardımcılığı ve Özürlüler Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

25.Kasım.2010- Denizyolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik

25.Kasım.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.Kasım.2010- (28/10/2010 Tarihli ve 27743 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 2011 Yılı Programı ile İlgili)

25.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.Kasım.2010- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

24.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Kasım.2010- 2010/1090 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

23.Kasım.2010- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Kasım.2010- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Kasım.2010- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

23.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Kasım.2010- 2010/1010 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Arasında Eğitim ve Bilim Alanlarındaki İşbirliğini Güçlendirme Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

20.Kasım.2010- 2010/1031 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında AYYILDIZ-2010 Tatbikatı Süresince Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

20.Kasım.2010- 2010/1040 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 4 Nisan 1996 Tarihli Gümrük Geçiş Noktaları Konusunda Anlaşma’da Değişiklik Yapan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

20.Kasım.2010- 2010/1023 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ürdün Haşimi Krallığı Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

20.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Kasım.2010- 6042 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6043 Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

14.Kasım.2010- 6044 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

14.Kasım.2010- 6045 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Konut ve İnşaat Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6046 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6047 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6048 Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6050 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Enformasyon ve Haberleşme Bakanlığı Arasında Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (EHT) İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6051 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6052 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Genel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6053 Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

14.Kasım.2010- 6054 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6055 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

14.Kasım.2010- 6056 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6057 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Nükleer Bir Kazanın Erken Bildirimine ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 6058 Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Kasım.2010- 2010/1032 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen “Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu Programı” ile İlgili Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

14.Kasım.2010- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2010- Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

14.Kasım.2010- El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve El Sanatları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2010- 2010 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

14.Kasım.2010- 2010 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

14.Kasım.2010- 2010 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

14.Kasım.2010- 2010 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

14.Kasım.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Kasım.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Kasım.2010- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Kasım.2010- Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/9)

14.Kasım.2010- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

13.Kasım.2010- 2010/997 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarıma Dayalı Endüstriler Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

13.Kasım.2010- 2010/1002 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan 2010-2012 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar

13.Kasım.2010- 2010/1061 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

13.Kasım.2010- 2010/1025 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

13.Kasım.2010- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 49)

13.Kasım.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/11/2010 Tarihli ve 3930 Sayılı Kararı

13.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Kasım.2010- 2010/1014 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

12.Kasım.2010- 2010/1043 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

12.Kasım.2010- Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2010- Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2010- Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

12.Kasım.2010- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 401)

12.Kasım.2010- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/10)

12.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Kasım.2010- 6020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6021 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6022 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6023 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6024 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6025 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6026 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

11.Kasım.2010- 6027 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6028 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6029 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6030 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6031 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6032 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6033 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6034 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6035 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6036 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6037 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6038 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6039 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6040 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 6041 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Kasım.2010- 2010/969 Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

11.Kasım.2010- 2010/1084 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

11.Kasım.2010- Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Kasım.2010- Uluslararası Denizcilik Örgütü Stratejisi 2010/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

11.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Kasım.2010- Yabancı Ülke ve Kuruluşlara Yapılacak Savunma ve Güvenlik Amaçlı Hibe ve Yardım Ödemelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

10.Kasım.2010- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/15)

10.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Kasım.2010- 2010/954 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

09.Kasım.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/90)

09.Kasım.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/91)

09.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Kasım.2010- Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Kasım.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Kasım.2010- 2010/970 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

07.Kasım.2010- İnternet Alan Adları Yönetmeliği

06.Kasım.2010- 2010/984 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

06.Kasım.2010- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

06.Kasım.2010- Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği

06.Kasım.2010- Fikri Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği

06.Kasım.2010- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Kasım.2010- Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

06.Kasım.2010- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Kasım.2010- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

06.Kasım.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/38, K: 2009/108 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Kasım.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/67, K: 2009/119 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Kasım.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Kasım.2010- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

05.Kasım.2010- Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/52)

05.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Kasım.2010- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

04.Kasım.2010- Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (No: 62)

04.Kasım.2010- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/82)

04.Kasım.2010- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/83)

04.Kasım.2010- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/84)

04.Kasım.2010- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/85)

04.Kasım.2010- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/86)

04.Kasım.2010- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/87)

04.Kasım.2010- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/88)

04.Kasım.2010- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/89)

04.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Kasım.2010- 2010/955 Türk Genelkurmay Başkanlığı ile Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı Arasında İmzalanan “Hava Durum Bilgi Değişimi Konusunda Erzurum, Türkiye Kontrol ve İhbar Merkezi ile “Güney” Odessa, Ukrayna Hava Komutanlığı Komuta Yeri Arasında Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Kasım.2010- 2010/956 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

03.Kasım.2010- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Kasım.2010- 2010/948 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

02.Kasım.2010- 2010/669 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Kasım.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Kasım.2010- Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Kasım.2010- KOBİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 208)

01.Kasım.2010- TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri I, No: 1)