KASIM 2009 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Ekim 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

26.Kasım.2009 Mükerrer - 5924 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.Kasım.2009 Mükerrer - 5925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun İstanbulda Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Kasım.2009 Mükerrer - 5926 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Kasım.2009 Mükerrer - 5927 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.Kasım.2009 Mükerrer - Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

26.Kasım.2009 Mükerrer - Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Kasım.2009 Mükerrer - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Kasım.2009 Mükerrer - Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2008/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/43 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2009/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/44 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/45 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/46 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/47 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/48 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/49 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/50 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/51 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/52 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/53 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/54 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2009/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/55 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/56, K: 2009/94 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.Kasım.2009- 2009/15602 Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

26.Kasım.2009- 2009/15594 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Kasım.2009- — Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

26.Kasım.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/3 (Değişik İşler), K: 2009/2 Sayılı Kararı

26.Kasım.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/115, K: 2009/80 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.Kasım.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/121, K: 2009/90 Sayılı Kararı (12/4/1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2006 Tarihli ve 5532 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Kasım.2009- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

25.Kasım.2009- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 23)

25.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.Kasım.2009- 5923 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Kasım.2009- 2009/15564 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan Kendi VatandaşlarınIN ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

24.Kasım.2009- Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Yardım Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Kasım.2009- Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

24.Kasım.2009- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 64)

24.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Kasım.2009- Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Kasım.2009- Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

22.Kasım.2009- İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Kasım.2009- 2009 Yılı Eylül Ayında 28/8/2006 Tarih ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.Kasım.2009- 2009 Yılı Eylül Ayında 14/7/2009 Tarih ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.Kasım.2009- 2009 Yılı Eylül Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.Kasım.2009- 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Devlet Yardımlarının Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Uygulanmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/14)

21.Kasım.2009- Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21.Kasım.2009- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C) (Sıra No: 1)

21.Kasım.2009- Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/3)

21.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Kasım.2009- 2009/15551 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

20.Kasım.2009- 2009/15559 Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Kasım.2009- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Kasım.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Kasım.2009- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Kasım.2009- Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Kasım.2009- Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2009/57)

20.Kasım.2009- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 46)

20.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.Kasım.2009- 2009/15565 Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

19.Kasım.2009- 2009/15581 Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

19.Kasım.2009- 2009 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2009/58)

19.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Kasım.2009- 2009/15585 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

18.Kasım.2009- 2009/15586 Yaş Çay Üreticilerine 2009 Yılı Ürünü Desteleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar

18.Kasım.2009- Devlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Kasım.2009- Ulaştırma ve Haberleşme Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

17.Kasım.2009- Gemilerin Teknik Yönetmeliği

17.Kasım.2009- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

17.Kasım.2009- Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

17.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Kasım.2009- Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2009- 2009/15536 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

14.Kasım.2009- Otomotik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğinde (90/384/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2009- Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde (SHY-22) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2009- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2009- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 392)

14.Kasım.2009- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/56)

14.Kasım.2009- 2009 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2009/59)

14.Kasım.2009- Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limitet Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)

14.Kasım.2009- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

14.Kasım.2009- İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

14.Kasım.2009- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 38)

14.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.Kasım.2009- 2009/15533 İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları’nın Onaylanması Hakkında Karar

13.Kasım.2009- 2009/15545 Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

13.Kasım.2009- 2009/15549 Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Kasım.2009- Hazine Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Kasım.2009- Hazine Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Kasım.2009- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Kasım.2009- Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Kasım.2009- Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik

13.Kasım.2009- Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

13.Kasım.2009- 2009 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

13.Kasım.2009- 2009 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

13.Kasım.2009- 2009 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

13.Kasım.2009- 2009 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

13.Kasım.2009- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Kasım.2009- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Kasım.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/79, K: 2009/97 Sayılı Kararı (17/7/2004 Tarihli ve 5233 Sayılı Kanun ile İlgili)

13.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Kasım.2009- Tarife Yönetmeliği

12.Kasım.2009- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2009- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-09)

12.Kasım.2009- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2009-10)

12.Kasım.2009- Doğal Çiçek Soğanlarının 2010 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/55)

12.Kasım.2009- Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

12.Kasım.2009- Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)

12.Kasım.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:7635;K:9285)

12.Kasım.2009- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:1999/3806;K:19994080)

12.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Kasım.2009- 2009/15534 Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

11.Kasım.2009- 2009/15537 Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması, Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımının Desteklenmesi ve Hayvancılığın Desteklenmesine İlişkin Karar

11.Kasım.2009- Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Kasım.2009- Denizcilik Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Kasım.2009- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11.Kasım.2009- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

11.Kasım.2009- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No: 12)

11.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Kasım.2009- Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

10.Kasım.2009- Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

10.Kasım.2009- Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Kasım.2009- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

10.Kasım.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/30, K: 2009/18 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/5/2000 Tarihli ve 4571, 20/3/2002 Tarihli ve 4747 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

10.Kasım.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/94, K: 2009/92 Sayılı Kararı (27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 21/3/2006 Tarihli ve 5473 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.Kasım.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/94, K: 2009/140 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Kasım.2009- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

08.Kasım.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/55)

08.Kasım.2009- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2009/46)

08.Kasım.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/11/2009 Tarihli ve 3414 Sayılı Kararı

07.Kasım.2009- Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

07.Kasım.2009- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 6)

07.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Kasım.2009- 2009/15517 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

06.Kasım.2009- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Kasım.2009- Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

06.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Kasım.2009- 2009/15511 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Kasım.2009- 2009/15518 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İmzalanan “Savunma Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Kasım.2009- Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Kasım.2009- Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

05.Kasım.2009- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

05.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Kasım.2009- 2009/15488 Bazı Ülkelerin ve Beyanla Brezilya’nın “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme”ye Katılmalarına İlişkin Kabul Beyanında Bulunulması Hakkında Karar

04.Kasım.2009- 2009/15491 Bazı Ülkelerin “Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme”ye Katılmalarına İlişkin Kabul Beyanında Bulunulması Hakkında Karar

04.Kasım.2009- Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğ

04.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Kasım.2009- 2009/15487 "Model Cezaevi Uygulamalarının Yayılması ve Türkiye’de Cezaevi Reformunun Desteklenmesi”ne Dair Avrupa Topluluğu, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Ortak Program Çerçevesinde Avrupa Konseyi Sekretaryası'nın Türkiye Cumhuriyeti’ndeki (Ankara) Program Destek Ofisine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Konseyi Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Kasım.2009- 2009/15492 Filistin’in, “Mısır, Irak, Ürdün, Suriye ve Türkiye’nin (MIÜST) Beş Elektrik Güç Kuruluşu Arasındaki Elektrik Enterkonneksiyonu İçin Genel Enterkonneksiyon Anlaşması” ile “Beş Ülke Arasında (Mısır, Irak, Ürdün, Suriye, Türkiye-EIJST" Elektriksel Enterkonneksiyon İçin Genel Alışveriş Anlaşması’na Katılımına Dair Ek Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Karar

03.Kasım.2009- 2009/15512 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanlığı Arasında İmzalanan “Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol”ün Onaylanması Hakkında Karar

03.Kasım.2009- Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

03.Kasım.2009- 4123 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

03.Kasım.2009- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Kasım.2009- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

03.Kasım.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Kasım.2009- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 9/10/2009 Tarihli ve 2009/38 Sayılı Kararı

01.Kasım.2009 Mükerrer - 17/10/2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2010 Yılı Programı