KASIM 2007 Ayı Mevzuat Indeksi

 

 EKİM 2007 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

30.11.2007-2007/12764 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Eğitim, Kültür, Bilim ve Basın-Yayın Alanlarında 2007-2008 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

30.11.2007-2007/12777 Türkiye Cumhuriyeti-Polonya Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

30.11.2007-İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

30.11.2007-Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.11.2007-Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.11.2007-Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.11.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.11.2007-2007/12767 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerinin Gayrimenkullerine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

29.11.2007-2007/12861 Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma Çerçevesinde Yolcuların, Bagajın, Kargo ve Postaların Kontrolü, Kaydı ve Yapılacak Diğer İşlemlere Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

29.11.2007-2007/12707 Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

29.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/47, K: 2007/14 Sayılı Kararı (24/2/1983 Günlü, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile İlgili)

29.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/162, K: 2007/15 Sayılı Kararı (24/2/1983 Günlü, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile İlgili)

29.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/30, K: 2007/24 Sayılı Kararı (21/7/1971 Günlü, 1447 Sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu ile İlgili)

29.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/44, K: 2007/31 Sayılı Kararı (2/3/2005 Günlü, 5310 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile İlgili)

29.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/51, K: 2007/56 Sayılı Kararı (TBMM İçtüzüğü ile İlgili)

29.11.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.11.2007-5711 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

28.11.2007-5713 Askerlik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.11.2007-2007/12761 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

28.11.2007-2007/12809 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'ye Katılmamız Hakkında Karar

28.11.2007-Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.11.2007-Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.11.2007-İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/12)

28.11.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.11.2007-Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelik

27.11.2007-Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

27.11.2007-Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.11.2007-Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

27.11.2007-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/11/2007 Tarihli ve 2384 Sayılı Kararı

27.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2001/226, K: 2006/119 Sayılı Kararı (15/5/1930 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5/7/1934 Tarihli ve 2575 Sayılı Kanun ile İlgili)

27.11.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.11.2007-Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/66, K: 2005/72 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)

24.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/169, K: 2007/55 Sayılı Kararı (12/3/1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanun ile İlgili)

24.11.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.11.2007-2007/12762 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

23.11.2007-Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.11.2007-Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/26)

23.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/153, K: 2006/113 Sayılı Kararı (17/10/1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.11.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.11.2007-Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.11.2007-Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.11.2007-Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü

22.11.2007-Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

22.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/161, K: 2006/116 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/89, K: 2006/120 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5403 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/3 Sayılı Kararı

22.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/5 Sayılı Kararı

22.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/13 Sayılı Kararı

22.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/14 Sayılı Kararı

22.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107, K: 2007/44 Sayılı Kararı (4/11/2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/20, K: 2007/52 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.11.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.11.2007-5710 Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun

21.11.2007-Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Ödülleri Yönetmeliği

21.11.2007-Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

21.11.2007-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.11.2007-Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.11.2007-AB'den Sağlanan Fonların Yönetimi ile İlgili 2007/30 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

21.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/11 Sayılı Kararı

21.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/12 Sayılı Kararı

21.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/15 Sayılı Kararı

21.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/16 Sayılı Kararı

21.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/17, K: 2007/45 Sayılı Kararı (26/12/2006 Tarihli ve 5565 Sayılı Kanun ile İlgili)

21.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/13, K: 2007/58 Sayılı Kararı (16/6/1964 Tarihli ve 477 Sayılı Kanun ile İlgili)

21.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/17, K: 2007/59 Sayılı Kararı (2/6/1934 Tarihli ve 2489 Sayılı Kanun ile İlgili)

21.11.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/46, K: 2007/60 sayılı Kararı (8/5/1991 Tarihli ve 3717 Sayılı Kanunda 449 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)

21.11.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.11.2007- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

20.11.2007- 2007 Yılı Ekim Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

20.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/55, K: 2006/4 Sayılı Kararı (21/5/1986 Tarihli ve 3289 Sayılı, 17/6/1992 Tarihli ve 3813 Sayılı, 28/4/2004 Tarihli ve 5149 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 28/4/2005 Tarihli ve 5340 Sayılı Kanun ile İlgili)

20.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/9 Sayılı Kararı

20.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/10 Sayılı Kararı

20.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.11.2007- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

19.11.2007- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri Listesi

19.11.2007- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri Listesi

19.11.2007- 2007 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Listesi

19.11.2007- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

19.11.2007- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.11.2007- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.11.2007- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

17.11.2007- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.11.2007- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 377)

17.11.2007- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimleri ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/11)

17.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2007/6 Sayılı Kararı

17.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi)- K: 2007/8 Sayılı Kararı

17.11.2007- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

17.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.11.2007- 2007/12720 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültür ve Sanat Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

16.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2007/4 Sayılı Kararı

16.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2007/7 Sayılı Kararı

16.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.11.2007- 5707 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.11.2007- 5708 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.11.2007- 5709 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.11.2007- 2007/12722 Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolu''nun Onaylanması Hakkında Karar

15.11.2007- 2007/12723 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın Yürürlük Tarihinin Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar

15.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/1 Sayılı Kararı

15.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/2 Sayılı Kararı

15.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/35, K: 2007/36 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

15.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.11.2007- 5706 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun

14.11.2007- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/64)

14.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.11.2007- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

13.11.2007- Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.11.2007- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8/11/2007 Tarihli ve 2366 Sayılı Kararı

10.11.2007- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8/11/2007 Tarihli ve 2374 Sayılı Kararı

10.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.11.2007- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/60)

09.11.2007- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/61)

09.11.2007- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/62)

09.11.2007- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/63)

09.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/81, K: 2007/50 Sayılı Kararı (17/10/1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Kanun ile İlgili)

09.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.11.2007- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.11.2007- Dışişleri Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.11.2007- Antrenörler, Biniciler ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik

08.11.2007- Doping Muayene Yönetmeliği

08.11.2007- Yarış Atı Sahipleri ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik

08.11.2007- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.11.2007- Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği

07.11.2007- Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği

07.11.2007- Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği

07.11.2007- Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 11)

07.11.2007- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/127, K: 2007/42 Sayılı Kararı (23/3/2005 tarihli 5320 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.11.2007- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.11.2007- Hiberbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.11.2007- Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.11.2007- Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.11.2007- Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.11.2007- Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimine İlişkin Rapor Formatı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.11.2007- 5701 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının OnaylanmasınınUygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.11.2007- 5702 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.11.2007- 5703 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.11.2007- 5704 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.11.2007- 5705 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.11.2007- 2007/12706 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

03.11.2007- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci Maddeleri ile 540 sayılı KHK'nin 34 ve 35 inci Maddelerine İstinaden İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Seçilmelerine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.11.2007- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.11.2007- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.11.2007- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.11.2007 - 5699 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

02.11.2007 - 5700 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

02.11.2007 - 2007/12756 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

02.11.2007 - Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.11.2007 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.11.2007 - Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.11.2007 - Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar

02.11.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.11.2007 -2007/12686 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Elektrik Enerjisi Mübadelesi Hakkında Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

01.11.2007 -İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

01.11.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları