KASIM 2006 Ayı - Mevzuat indeksi

 

 Ekim 2004 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.11.2006 -2006/11190 Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, Mithat HIZLI'nın Atanması Hakkında Karar

30.11.2006 -Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

30.11.2006 -Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

30.11.2006 -Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 5)

30.11.2006 -Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 6)

30.11.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.11.2006 -Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.11.2006 -Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

29.11.2006 -Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

29.11.2006 -Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliği

29.11.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/112, K: 2006/49 Sayılı Kararı (12/5/2001 Tarihli ve 4672 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.11.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.11.2006 -Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

28.11.2006 -Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik

28.11.2006 -Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12)

28.11.2006 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 363)

28.11.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/76)

28.11.2006 -5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

28.11.2006 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2006 Tarihli ve 2029 Sayılı Kararı

28.11.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.11.2006 - 2006 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi

26.11.2006 - 2006 Yılı Ekim Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

25.11.2006 - Ceyhan Liman Yönetmeliği

25.11.2006 - Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

25.11.2006 - Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.11.2006 - Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.11.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/74)

25.11.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/75)

25.11.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/152, K: 2006/34 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.11.2006 - Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.11.2006 - Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

24.11.2006 - Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik

24.11.2006 - Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.11.2006 - 2006/11081 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

23.11.2006 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Kiraya Verme Yönetmeliği

23.11.2006 - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü

23.11.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/73)

23.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.11.2006 - 2006/11188 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar

22.11.2006 - Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.11.2006 - "Tek Adımda Hizmet" Uygulamasının Başlatılması ile İlgili 2006/35 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

22.11.2006 - 2006 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2006/50)

22.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.11.2006 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik

21.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.11.2006 - Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik18.11.2006 - Mülkiye Müfettişi Seçme Sınavı ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

18.11.2006 - Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü

18.11.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/72)

18.11.2006 - Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)

18.11.2006 - Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 30)

18.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.11.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/33, K: 2002/56 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanun ile İlgili)

17.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.11.2006 - 2006/11167 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

16.11.2006 - Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.11.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/87, K: 2005/110 Sayılı Kararı (1/8/2003 Tarihli ve 4971 Sayılı Kanun ile İlgili)

16.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.11.2006 - 2006/11122 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.11.2006 - Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları Malî Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelik

15.11.2006 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.11.2006 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.11.2006 - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 101)

15.11.2006 - Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

15.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.11.2006 - Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.11.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/146, K: 2005/105 sayılı Kararı (28/12/2004 Tarihli ve 5277 sayılı Kanun ile İlgili)

14.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.11.2006 - Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.11.2006 - İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği

11.11.2006 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.11.2006 - Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair 2006/27 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/49)

11.11.2006 - Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/ 26)

11.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.11.2006 - 5554 Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10.11.2006 - 2006/11184 Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

10.11.2006 - Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik

10.11.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/48, K: 2006/22 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4667 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.11.2006 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

09.11.2006 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.11.2006 - Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

09.11.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/59, K: 2006/7 Sayılı Kararı (12/12/2001 Tarihli ve 4726 Sayılı Kanun ile İlgili)

09.11.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.11.2006 -5553 Tohumculuk Kanunu

08.11.2006 -2006/11133 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 1 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Dış Alım ve Satış Miktarı Ölçüsünün 2007 Yılından İtibaren Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar

08.11.2006 -Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.11.2006 -Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

08.11.2006 -Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

08.11.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2000/34, K: 2005/91 Sayılı Kararı (22/3/2000 Tarihli ve 4551 Sayılı Kanun ile İlgili)

08.11.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.11.2006 -Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.11.2006 -Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik

07.11.2006 -Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.11.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/98, K: 2006/75 Sayılı Kararı (27/10/1999 Tarihli ve 4458 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.11.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/108, K: 2006/77 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2003 Tarihli ve 4916 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.11.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.11.2006 -2006/11103 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

04.11.2006 -Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.11.2006 -Dışişleri Bakanlığı Sürekli Merkez Hizmeti Gören Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

04.11.2006 -Dışişleri Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

04.11.2006 -Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.11.2006 -Kültür Ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.11.2006 -İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.11.2006 -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.11.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/60, K: 2006/51 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanunu Değiştiren 2/5/2001 Tarihli ve 4667 Sayılı Yasa ile İlgili)

04.11.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.11.2006 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü Yurtiçi Pazarlama ve Satış Yönetmeliği

03.11.2006 -Çevre ve Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

03.11.2006 -Çevre ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

03.11.2006 -Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım ve Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.11.2006 -Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.11.2006 -Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsü

03.11.2006 -Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

03.11.2006 -Kredi Türevlerinin Standart Metoda Göre Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplamasında Dikkate Alınmasına İlişkin Tebliğ

03.11.2006 -Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ

03.11.2006 -Yapısal Pozisyona İlişkin Tebliğ

03.11.2006 -Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 41)

03.11.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/125, K: 2006/84 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.11.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.11.2006 -Danıştay Üyeliğine, Afyonkarahisar Valisi Muzaffer DİLEK'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2006/15)

02.11.2006 -Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Naturel Gaz (LNG) ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

02.11.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/23, K: 2006/26 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2001 Tarihli ve 4638 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.11.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.11.2006 -Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.11.2006 -Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.11.2006 -Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.11.2006 -Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

01.11.2006 -Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

01.11.2006 -Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

01.11.2006 -Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.11.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/140, K: 2006/33 Sayılı Kararı (28/9/2006 Tarihli ve 5548 Sayılı Kanun ile İlgili)

01.11.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/97, K: 2006/74 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihi ve 657 Sayılı Kanundu Değişiklik Yapan 18/5/1994 Tarihli ve 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)

01.11.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları