EKİM 2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Eylül 2012 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Ekim.2012- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

31.Ekim.2012- El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliği

31.Ekim.2012- Limanlar Yönetmeliği

31.Ekim.2012- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-10)

31.Ekim.2012- Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

31.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Ekim.2012- 2012/3825 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

30.Ekim.2012- 2012/3809 Sansür Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.Ekim.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)

24.Ekim.2012- 2012/3838 Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

24.Ekim.2012- 2012/3846 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

24.Ekim.2012- Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında Yönetmelik

24.Ekim.2012- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

24.Ekim.2012- Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 10: Seyyar Yangın Söndürücünün EN 3-7’ye Uygunluğunu Değerlendirmek İçin Hükümler ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-10) (No: MSG-MS-2012/28)

24.Ekim.2012- Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı ile İlgili Tebliğ (TS EN 60708) (No: MSG-MS-2012/29)

24.Ekim.2012- Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı Cıvatalar ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 10642) (No: MSG-MS-2012/30)

24.Ekim.2012- Aşı, Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2000/44)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/70)

24.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Ekim.2012 (1. Mükerrer) - 18/10/2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 4/10/2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Programı

23.Ekim.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ekim.2012- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ekim.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/59)

23.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/82, K: 2012/34 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

23.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/71, K: 2012/90 Sayılı Kararı

23.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Ekim.2012- 2012/3821 1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişiklikleri’ne Dair Karara Katılmamız Hakkında Karar

20.Ekim.2012- 2012/3826 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

20.Ekim.2012- 2012/3844 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tadilat Anlaşması Hakkında Karar

20.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Ekim.2012- 2012/3836 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Kredi Anlaşması Hakkında Karar

19.Ekim.2012- Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

19.Ekim.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/12)

19.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Ekim.2012- 2012/3839 2013 Yılı Programı ile 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

18.Ekim.2012- 2012/3840 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar

18.Ekim.2012- Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.Ekim.2012- Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.Ekim.2012- Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ekim.2012- Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ekim.2012- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği

18.Ekim.2012- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/17)

18.Ekim.2012- Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar’a Kadar (30 MPa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri-Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin Tebliğ (TS EN ISO 2503) (No: MSG-MS-2012/25)

18.Ekim.2012- Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) ile İlgili Tebliğ (TS EN 615) (No: MSG-MS-2012/26)

18.Ekim.2012- Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm: 3 PVC Yalıtımlı, Tekli, İkili ve Üçlülerden Oluşan Som veya Bükülü İletken Tellere Sahip Donanım Telleri ile İlgili Tebliğ (TS IEC 60189-3) (No: MSG-MS-2012/27)

18.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Ekim.2012 (1. Mükerrer) - Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 31/7/2012 Tarihli ve 2012/14 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

17.Ekim.2012- Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ekim.2012- Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

17.Ekim.2012- Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

17.Ekim.2012- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

17.Ekim.2012- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-09)

17.Ekim.2012- Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/3 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2011/1 Sayılı Kararı

17.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/119, K: 2012/33 Sayılı Kararı

17.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Ekim.2012- 1026 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ve Mücavir Alanlara Gönderilmesi ile Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.10.2007 Tarihli ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 08.10.2008, 06.10.2009, 12.10.2010 ve 05.10.2011 Tarihli 929, 948, 975 ve 1005 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 17.10.2012 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

16.Ekim.2012- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar

16.Ekim.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Ekim.2012 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

15.Ekim.2012- 2012/3723 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında “Sarp-Sarpi”, “Çıldır/Aktaş-Kartsakhi” ve “Posof/Türkgözü- Akhaltsikhe” Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma ile Yolcuların, Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımına İlişkin Elektronik Veri Paylaşımının Detaylarına Dair Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

14.Ekim.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ekim.2012- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ekim.2012- 2012/3734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

13.Ekim.2012- 2012/3802 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

13.Ekim.2012- 2012/3803 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine Dair Karar

13.Ekim.2012- 2012/3804 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/41, K: 2012/25 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/22, K: 2012/31 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/39, K: 2012/37 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/18, K: 2012/53 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/33, K: 2012/54 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/81, K: 2012/78 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/38, K: 2012/89 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/138, K: 2012/94 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/24, K: 2012/95 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/10, K: 2012/98 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/11, K: 2012/104 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/15, K: 2012/105 Sayılı Kararı

13.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Ekim.2012- 2012/3722 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nın Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol I’e Tablo 1’in Eklenmesine Dair Ekli “1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararı”nın Onaylanması Hakkında Karar

12.Ekim.2012- 2012/3724 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

12.Ekim.2012- 2012/3751 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

12.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Ekim.2012- 2012/3748 Türkiye Cumhuriyeti-Tacikistan Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

11.Ekim.2012- 2012/3752 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden Transit Geçen Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattı Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Ekim.2012- 2012/3753 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Ekim.2012- 2012/3719 Milletlerarası Finansman Kurumunun Sermaye Artırımına Katılmamız Hakkında Karar

11.Ekim.2012- Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11.Ekim.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/56)

11.Ekim.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/57)

11.Ekim.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/58)

11.Ekim.2012- 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

11.Ekim.2012- 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

11.Ekim.2012- 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

11.Ekim.2012- 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

11.Ekim.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Ekim.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Ekim.2012- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Ekim.2012- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)

11.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Ekim.2012- 2012/3634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Ekim.2012- 2012/3733 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Ekim.2012- 2012/3764 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Ekim.2012- 2012/3785 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Ekim.2012- 2012/3717 1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme’nin 2003 Protokolü'ne Katılmamız Hakkında Karar

10.Ekim.2012- 2012/3745 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişiklikleri'ne Dair Karara Katılmamız Hakkında Karar

10.Ekim.2012- 2012/3662 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

10.Ekim.2012- 2012/3697 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ekim.2012- 2012/3698 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ekim.2012- Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği

10.Ekim.2012- Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ekim.2012- Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ekim.2012- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

10.Ekim.2012- Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ekim.2012- Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ekim.2012- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 346)

10.Ekim.2012- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 347)

10.Ekim.2012- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 348)

10.Ekim.2012- Devlet Muhasebesi Standardı 11 (DMS 11) İnşaat Sözleşmeleri

10.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Ekim.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3793 Orta Vadeli Program (2013-2015)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

09.Ekim.2012 (1. Mükerrer) - 2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2012/1 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

09.Ekim.2012 (1. Mükerrer) - 2013-2015 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

09.Ekim.2012 (1. Mükerrer) - Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015)’ın Kabulüne Dair 4/10/2012 Tarihli ve 2012/20 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

09.Ekim.2012- 2012/3773 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

09.Ekim.2012- 2012/3792 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

09.Ekim.2012- Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Ekim.2012- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

06.Ekim.2012- 1025 Suriye’deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar

06.Ekim.2012- 2012/3693 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

06.Ekim.2012- Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ekim.2012- Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Kuruluş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

06.Ekim.2012- Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ekim.2012- Açık Kalıpta Çelik Dövmeler - Genel Mühendislik Uygulamaları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10250-1 ve TS EN 10250-3) (No: MSG - MS - 2012/23)

06.Ekim.2012- Çelik Dövmeler - Kapalı Kalıpta - Genel Teknik Teslim Şartları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10254) (No: MSG - MS - 2012/24)

06.Ekim.2012- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/5)

06.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/85, K: 2012/13 Sayılı Kararı

06.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2012/44 Sayılı Kararı

06.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/34, K: 2012/48 Sayılı Kararı

06.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/111, K: 2012/56 Sayılı Kararı

06.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/48, K: 2012/75 Sayılı Kararı

06.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/70, K: 2012/77 Sayılı Kararı

06.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/121, K: 2012/80 Sayılı Kararı

06.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/27, K: 2012/101 Sayılı Kararı

06.Ekim.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/7, K: 2012/102 Sayılı Kararı

06.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Ekim.2012- Askeri Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

05.Ekim.2012- Vidalar ve Somunlar İçin Montaj Takımları- Yıldız Ağızlı ve Kombine Anahtarlar İçin Özellikler ile İlgili Tebliğ (TS 3794) (No: MSG-MS-2012/22)

05.Ekim.2012- 2012 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

05.Ekim.2012- 2012 Yılı Ağustos Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

05.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Ekim.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3685 Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme’ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar

04.Ekim.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3686 Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar

04.Ekim.2012- Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Ekim.2012- Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ile İlgili 2012/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

04.Ekim.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)

04.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Ekim.2012- 2012/3652 Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar

03.Ekim.2012- 2012/3688 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Ekim.2012- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

02.Ekim.2012- Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ekim.2012- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

02.Ekim.2012- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

02.Ekim.2012- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

02.Ekim.2012- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

02.Ekim.2012- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

02.Ekim.2012- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

02.Ekim.2012- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/67)

02.Ekim.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/9/2012 Tarihli ve 4963 Sayılı Kararı

02.Ekim.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri