EKİM 2007 Ayı Mevzuat Indeksi

 

 EYLÜL 2007 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

31.10.2007 -2007/12672 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Dışişleri Bakanlığı'nın Hizmet Sunumunda Etkinlik Artışı İçin e-Konsolosluk Modülünün Yaygınlaştırılması" Başlıklı Proje Belgesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

31.10.2007 -2007/12676 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Ülkemizde Yürütülen Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasında İmzalanan Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

31.10.2007 -2007/12679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara ve Tunus Şehirlerindeki Diplomatik Misyonların Yerleşimleri Amacıyla Arsa Tahsisine İlişkin Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

31.10.2007 -2007/12685 Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

31.10.2007 -Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

31.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.10.2007 -2007/12673 Türk-Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 17. Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

30.10.2007 -5607Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28.10.2007 -2007/12683 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2006-2009 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

28.10.2007 -Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.10.2007 -Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

27.10.2007 -2007/12674 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2006/2007'nin Onaylanması Hakkında Karar

27.10.2007 -2007/12680 Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

27.10.2007 -2007/12697 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

27.10.2007 -Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2007 -Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2007 -Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satış İşlemleri Yönetmeliği

27.10.2007 -Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonunun İsminin, "Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu" Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ

27.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.10.2007 -2007/12641 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

25.10.2007 -2007/12699 Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.10.2007 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

25.10.2007 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Bütçe, Muhasebe ve Bilet Yönetmeliği

25.10.2007 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/109, K: 2007/51 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4949 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.10.2007 -Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT'ün Seçilmesine Dair Karar

24.10.2007 -Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği

24.10.2007 -Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.10.2007 -Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)

24.10.2007 -Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğalgaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2005/55/AT)

24.10.2007 -Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (98/91/AT)

24.10.2007 -Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.10.2007 -Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

24.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.10.2007 -5698 Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

23.10.2007 -2007/12637 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

23.10.2007 -2007/12658 Türkiye-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

23.10.2007 -Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Başkanvekili Haşim KILIÇ'ın Seçilmesine Dair Karar

23.10.2007 -Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Asıl Üyesi Ahmet AKYALÇIN'ın Seçilmesine Dair Karar

23.10.2007 -Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.10.2007 -Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.10.2007 -Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.10.2007 -2007 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

23.10.2007 -2007 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

23.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.10.2007 -Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği

20.10.2007 -Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.10.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/58)

20.10.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/59

20.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.10.2007 -Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2007 -Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2007 -Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

19.10.2007 -Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

19.10.2007 -Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

19.10.2007 -Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

19.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.10.2007 -2007/12701 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

18.10.2007 -Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.10.2007 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 376)

18.10.2007 -2007Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

18.10.2007 -2007 Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

18.10.2007 -2007Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

18.10.2007 -2007 Yılı Ağustos ve Eylül Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

18.10.2007 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.10.2007 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.10.2007 -Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 34)

18.10.2007 -Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 55)

18.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.10.2007 -5697 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

17.10.2007 -2007/12632 Sınırları ve Koordinatları Gösterilen Alanın Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

17.10.2007 -Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2007 -Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2007 -Türkiye Taekwondo Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2007 -Taekwondo Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2007 -Amatör Kick Boks Kuşak ve Dan Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2007 -Amatör Kick Boks Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2007 -Amatör Kick Boks Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2007 -Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.10.2007 -5693 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.10.2007 -5694 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.10.2007 -5695 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.10.2007 -5696 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

15.10.2007 -2007/12624 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

15.10.2007 -2007/12629 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Yer Alan Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Saint-Petersburg (Rusya Federasyonu)'a Ait Cetvelin İlave Edilmesi Hakkında Karar

15.10.2007 -2007/12630 Ankara Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasına Olan ve 4751 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine Müsteşarlığına Devredilen Borcunun Tahsili İçin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylarından Yapılacak Kesinti İşlemlerine İlişkin Karar 2007/12631 Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

15.10.2007 -Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2007/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

15.10.2007 -Ulusal Marker Uygulaması ile İlgili 2007/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

11.10.2007 -902 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

11.10.2007 -2007/12610 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Vincent and the Grenadines Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Karşılıklı Olarak Vizenin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

11.10.2007 -2007/12614 Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

11.10.2007 -Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Nemrut Koyu Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Rize Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Gelibolu Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Ayvalık Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Aliağa Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Bandırma Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Ceyhan Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Çanakkale Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Dikili Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Güllük Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Hopa Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Fethiye Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -İskenderun Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

11.10.2007 -Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesi ile İlgili Yönetmelik

11.10.2007 -Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2007 -Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım, Satım,Yapım ve İhale Yönetmeliği

11.10.2007 -Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)

11.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.10.2007 -5690 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

10.10.2007 -5691 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.10.2007 -5692 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.10.2007 -Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.10.2007 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.10.2007 -Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği

10.10.2007 -Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.10.2007 -Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.10.2007 -Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.10.2007 -5688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.10.2007 -5689 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.10.2007 -2007/12633 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

09.10.2007 -Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.10.2007 -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği

07.10.2007 -Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

06.10.2007 -Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.10.2007 -Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.10.2007 -Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.10.2007 -Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik

06.10.2007 -Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.10.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/56)

06.10.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/57)

06.10.2007 -İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/8)

06.10.2007 -Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

06.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.10.2007 2007/12623 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2007 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

05.10.2007 -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tesbiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

05.10.2007 -Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.10.2007 -Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.10.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.10.2007 -Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.10.2007 -Seyahat Acentaları Yönetmeliği

05.10.2007 -Çevre ve Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.10.2007 -Çevre ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.10.2007 -Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

05.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.10.2007 -Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.10.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/54)

04.10.2007 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/55)

04.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.10.2007 -Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.10.2007 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.10.2007 -Tatvan Liman Yönetmeliği