Ekim 2002 Ayı - Mevzuat indeksi

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  01.10.2002 - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  01.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 309)  02.10.2002 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 309)

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  02.10.2002 - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  02.10.2002 - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  02.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  03.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4738 2002 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar  04.10.2002 - 2002/4738 2002 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/382 (4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2002/21 Sayılı Kararı  04.10.2002 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/382 (4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2002/21 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  04.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4735 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  05.10.2002 - 2002/4735 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2002/4772 Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin 23/9/2002 Tarihli ve 2002/4765 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  05.10.2002 - 2002/4772 Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin 23/9/2002 Tarihli ve 2002/4765 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 7)  05.10.2002 - Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 7)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No. 2002/1)  08.10.2002 - Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No. 2002/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  08.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  09.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 10.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  11.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  12.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  15.10.2002 - 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  15.10.2002 - 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  15.10.2002 - 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  15.10.2002 - 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  15.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  16.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  17.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  18.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  22.10.2002  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  23.10.2002  - Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  23.10.2002  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/7)  24.10.2002  - Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/7)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  24.10.2002  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4811 4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20. Maddesi ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İliskin Karar  25.10.2002 - 2002/4811 4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20. Maddesi ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İliskin Karar

- 2002/4842 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar  25.10.2002 - 2002/4842 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

- 2002/4843 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar  25.10.2002 - 2002/4843 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 57)  25.10.2002 - Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 57)

- Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 58)  25.10.2002 - Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 58)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  25.10.2002  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ  31.10.2002 - Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  31.10.2002 - 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  31.10.2002 - 2002 Yılı Eylül Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  31.10.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları