Ekim 2001 Ayı - Mevzuat indeksi

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  01 Ekim 2001 - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- Yatırım Süreleri Bitmesine Rağmen İlave Süre Alamayan ve Belge  02 Ekim 2001 - Yatırım Süreleri Bitmesine Rağmen İlave Süre Alamayan ve Belge Kapsamında Herhangi Bir İşlem Görmediği veya Yatırım Yapmadığı Tespit Edilen, Adresinde Bulunamayan veya Firmalar Tarafından İptali Talep Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri'nin İptal Edilerek Dosyalarının İşlemden Kaldırılması Hakkında Genelge

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları  02 Ekim 2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-32)

- 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel  02 Ekim 2001 - 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin  02 Ekim 2001 - 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  02 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 03 Ekim 2001  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 04 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05 Ekim 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3004 1318 Sayılı Finansman Kanunu'nun 3418 sayılı Kanunla Eklenen Geçici 2 nci Maddesinde Yer Alan Otomobil, Kaptıkaçtı, Panel ve Arazi Taşıtlarından, Motor Silindir Hacmi 1600 cm3'ü Geçmeyenler İçin, 20/12/1995 Tarihli ve 95/7604 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Uygulanmakta Olan Ek Taşıt Alım Vergisi Nispetinin, 31/12/2001 Tarihine Kadar %6 Olarak Uygulanması Hakkında Karar 06 Ekim 2001 - 2001/3004 1318 Sayılı Finansman Kanunu'nun 3418 sayılı Kanunla Eklenen Geçici 2 nci Maddesinde Yer Alan Otomobil, Kaptıkaçtı, Panel ve Arazi Taşıtlarından, Motor Silindir Hacmi 1600 cm3'ü Geçmeyenler İçin, 20/12/1995 Tarihli ve 95/7604 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Uygulanmakta Olan Ek Taşıt Alım Vergisi Nispetinin, 31/12/2001 Tarihine Kadar %6 Olarak Uygulanması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 06 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  09 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  10 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/33)  11 Ekim 2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/33)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 11 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  12 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3039 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 13 Ekim 2001 - 2001/3039 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 419) 16 Ekim 2001 - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 419)

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/9) 16 Ekim 2001 - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/9)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 16 Ekim 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 17 Ekim 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

2001/3150 2002 Yılı Programı ile 2002 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 17 Ekim 2001 2.Mük- 2001/3150 2002 Yılı Programı ile 2002 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 227'nci Maddesine Göre İmzalanacak Vergi Beyannamelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Mecburi Meslek Kararı 18 Ekim 2001- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 227'nci Maddesine Göre İmzalanacak Vergi Beyannamelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Mecburi Meslek Kararı

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı 18 Ekim 2001- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı

- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usulleri ile İlgili Mecburi Meslek Kararı 18 Ekim 2001- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usulleri ile İlgili Mecburi Meslek Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 18 Ekim 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3025 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi Unvanı ile Bir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Kurulması Hakkında Karar 19 Ekim 2001- 2001/3025 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi Unvanı ile Bir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Kurulması Hakkında Karar

- 2001/3107 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4684 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 28 inci Maddesinin (a) Fıkrasının Üçüncü Paragrafında Yer Alan Vergi Tevkifat Oranının Belirlenmesi Hakkında Karar 19 Ekim 2001- 2001/3107 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4684 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 28 inci Maddesinin (a) Fıkrasının Üçüncü Paragrafında Yer Alan Vergi Tevkifat Oranının Belirlenmesi Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 19 Ekim 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20 Ekim 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 21 Ekim 2001- 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 21 Ekim 2001- 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 21 Ekim 2001- 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 21 Ekim 2001- 2001 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 4710 Gelir Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24 Ekim 2001 - 4710 Gelir Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 4713 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 24 Ekim 2001 - 4713 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 4714 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen Hollanda - Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 24 Ekim 2001 - 4714 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen Hollanda - Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 4715 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 24 Ekim 2001 - 4715 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 4718 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 24 Ekim 2001- 4718 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2001/3) 24 Ekim 2001 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2001/3)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 24 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 25 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 26 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 12/5/1998 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 32) 27 Ekim 2001 - 12/5/1998 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 32)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 27 Ekim 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 31 Ekim 2001- Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 31) 31 Ekim 2001- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 31)

- Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ (İhracat 2001/7) 31 Ekim 2001- Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ (İhracat 2001/7)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 31 Ekim 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları