EYLÜL 2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Ağustos 2012 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

29.Eylül.2012- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Eylül.2012- Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Eylül.2012- Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Eylül.2012- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

29.Eylül.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Eylül.2012- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Eylül.2012- Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Eylül.2012- Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Eylül.2012- Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Eylül.2012- TSE Uzmanlığı Yönetmeliği

28.Eylül.2012- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar (E: 2012/3022;K: 2012/4332)

28.Eylül.2012- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar (E: 2012/4332;K: 2012/4356)

28.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Eylül.2012- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

27.Eylül.2012- Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Eylül.2012- Otomotiv Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney Yöntemleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 589:2008+A1:2012 (EN)) (No: MSG - MS - 2012/34)

27.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Eylül.2012- Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Eylül.2012- Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik

26.Eylül.2012- Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26.Eylül.2012- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012-32/40)

26.Eylül.2012- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012-32/41)

26.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Eylül.2012- 2012/3633 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 2012-2014 Yılları İkinci Uygulama Programının Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

25.Eylül.2012- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)

25.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Eylül.2012- 2012/3735 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

22.Eylül.2012- Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Eylül.2012- Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Eylül.2012- Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Eylül.2012- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Eylül.2012- Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Eylül.2012- Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Kullanılması ve Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik

21.Eylül.2012- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Eylül.2012- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Eylül.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/55)

21.Eylül.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/11)

21.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Eylül.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/38 (S.P.M.D), K: 2012/12 Sayılı Kararı

20.Eylül.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/51 (S.P.M.D), K: 2012/13 Sayılı Kararı

20.Eylül.2012- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2010/1, K: 2012/1)

20.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Eylül.2012- Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Eylül.2012- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2006/1) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

19.Eylül.2012- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2007/1) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

19.Eylül.2012- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2008/1) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

19.Eylül.2012- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2009/1) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

19.Eylül.2012- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2010/1) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

19.Eylül.2012- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında (Tebliğ No: 2011/1) Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

19.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Eylül.2012- Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

18.Eylül.2012- Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.Eylül.2012- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Eylül.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/54)

18.Eylül.2012- 2012 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

18.Eylül.2012- 2012 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

18.Eylül.2012- 2012 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

18.Eylül.2012- 2012 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

18.Eylül.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.Eylül.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.Eylül.2012- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.Eylül.2012- Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/5)

18.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Eylül.2012 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

15.Eylül.2012- Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği

15.Eylül.2012- Uyuşturucu Maddelerin Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Eylül.2012- İller Bankası İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.Eylül.2012- Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği (SHY-UK)

15.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Eylül.2012- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği

14.Eylül.2012- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Eylül.2012- Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

14.Eylül.2012- Karayolları Genel Müdürlüğü Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

14.Eylül.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/53)

14.Eylül.2012- Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları ile İlgili Tebliğ

14.Eylül.2012- Şehir İçi Yollar - Yaya Yolu ve Yaya Bölgeleri Tasarım Kuralları ile İlgili Tebliğ

14.Eylül.2012- Şehir İçi Yollar - Yaya Kaldırımlarındaki Koruyucu Engeller İçin Tasarım Kuralları ile İlgili Tebliğ

14.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Eylül.2012- Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği

13.Eylül.2012- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 61)

13.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Eylül.2012- 2012/3594 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

12.Eylül.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

12.Eylül.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

12.Eylül.2012- Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

12.Eylül.2012- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafından Taşınmaz Satın Alınması, Satılması, Trampa Yapılması, İrtifak Hakkı ve Benzeri Ayni Nitelikteki Hakların Tesisi ile Taşınmaz Kiralanması ve Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Eylül.2012- 2012/3521 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3524 Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Borç Silme Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3528 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Kredi ve Hibe Anlaşmaları’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3556 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (IICPSD) Kuruluşu ile İlgili Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3560 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3564 Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının 21 inci Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Karar’ın Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3566 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3617 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Donör) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arasında UNDP Kalkınmada Özel Sektör Kurum Fonuna Katkı ile İlgili Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3629 Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3632 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3659 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- 2012/3680 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Eylül.2012- Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

11.Eylül.2012- Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Eylül.2012- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Eylül.2012- Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Eylül.2012- Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik

11.Eylül.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/10)

11.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Eylül.2012- 2012/3644 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Yetkili Makamları Arasında Karapara Aklama veya Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

10.Eylül.2012- 2012/3672 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) ile Malezya Merkez Bankası Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

10.Eylül.2012- 2012/3673 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) ile Kosova Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

09.Eylül.2012- 2012/3628 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

09.Eylül.2012- 2012/3613 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

09.Eylül.2012- 2012/3526 Türkiye Milli Kavak Komisyonu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.Eylül.2012- 2012/3540 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2012- 2012/3523 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Eylül.2012- 2012/3565 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’de Yapılacak Anadolu Şahini-2012 Tatbikat ısırasında Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

08.Eylül.2012- 2012/3678 Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Eylül.2012- 2012/3682 Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik

08.Eylül.2012- Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2012- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

08.Eylül.2012- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2012- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418)

07.Eylül.2012- 2012/3541 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

07.Eylül.2012- 2012/3679 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Eylül.2012- Dışişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

07.Eylül.2012- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Eylül.2012- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Eylül.2012- 2012/3571 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

06.Eylül.2012- Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ

06.Eylül.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 4919 Sayılı Kararı

06.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Eylül.2012 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

05.Eylül.2012- Çevre ve Şehircilik Şûrası ile Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

05.Eylül.2012- Kalkınma Bakanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği

05.Eylül.2012- Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Eylül.2012- Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği

04.Eylül.2012- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Eylül.2012- Karayolları Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliği

04.Eylül.2012- Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Eylül.2012- 2012 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

04.Eylül.2012- 2012 Yılı Temmuz Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

04.Eylül.2012- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/64)

04.Eylül.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)

04.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Eylül.2012- Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği

01.Eylül.2012- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Eylül.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Eylül.2012- Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3)

01.Eylül.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)

01.Eylül.2012- İşveren Uygulama Tebliği

01.Eylül.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri