EYLÜL 2011 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Ağustos 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.Eylül.2011- 2011/2216 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Eylül.2011- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

30.Eylül.2011- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

30.Eylül.2011- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

30.Eylül.2011- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

30.Eylül.2011- 2010/4 Sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)

30.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Eylül.2011- Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

29.Eylül.2011- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 44)

29.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerler

28.Eylül.2011- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Eylül.2011- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Eylül.2011- 2011/2180 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadro Kararı

27.Eylül.2011- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Eylül.2011- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

27.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Eylül.2011- Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Eylül.2011- Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

24.Eylül.2011- Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

24.Eylül.2011- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Eylül.2011- Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik

24.Eylül.2011- 2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/15)

24.Eylül.2011- İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği ile Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Unvanlarının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2011/16)

24.Eylül.2011- 2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

24.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Eylül.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

23.Eylül.2011- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Eylül.2011- Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)

23.Eylül.2011- Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/16)

23.Eylül.2011- Ev Tipi Soğutma Cihazları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/17)

23.Eylül.2011- Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/18)

23.Eylül.2011- Ev Tipi Bulaşık Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/19)

23.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Eylül.2011- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

22.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Eylül.2011- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A. Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Eylül.2011- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Eylül.2011- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı ile Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik

21.Eylül.2011- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

21.Eylül.2011- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)

21.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Eylül.2011- 2011/2164 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Eylül.2011- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

20.Eylül.2011- Özelleştirme Yüksek Kurulu ile İlgili 2011/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

20.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Eylül.2011- KHK/653 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

17.Eylül.2011- Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Eylül.2011- Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelik

17.Eylül.2011- Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Eylül.2011- Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Eylül.2011- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2011/1)

16.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Eylül.2011- “Belediye Altyapı Programı IV, Batman İçmesuyu Temini ve Atıksu Arıtma Projesi II, Uzmanlık Hizmetleri” Konulu Hibe Anlaşması

15.Eylül.2011- 2011/2200 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar

15.Eylül.2011- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Eylül.2011- Karanfil Yaprak Bükenleri ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

15.Eylül.2011- San-Jose Kabuklu Biti ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

15.Eylül.2011- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Eylül.2011- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Eylül.2011- Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği

15.Eylül.2011- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Eylül.2011- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

15.Eylül.2011- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

15.Eylül.2011- Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

15.Eylül.2011- 2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

15.Eylül.2011- 2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

15.Eylül.2011- 2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

15.Eylül.2011- 2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

15.Eylül.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Eylül.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Eylül.2011- Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

15.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Eylül.2011- KHK/652 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

14.Eylül.2011- 2011/2062 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Revizyonu ile İlgili Ek Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

14.Eylül.2011- 2011/2065 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

14.Eylül.2011- 2011/2198 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

14.Eylül.2011- Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Eylül.2011- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

14.Eylül.2011- Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Eylül.2011- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

14.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Eylül.2011- Kefken Liman Yönetmeliği

13.Eylül.2011- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011-32/39)

13.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Eylül.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/114)

12.Eylül.2011- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/10)

12.Eylül.2011- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 127)

11.Eylül.2011- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Eylül.2011- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Eylül.2011- 2011/2093 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin Finansmanı Amacıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından Sağlanan Krediye Dair Notalar ile Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

10.Eylül.2011- 2011/2158 Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasının, Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

10.Eylül.2011- 2011/2190 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı Arasında Yapılan Mühimmat Dahil Leopard 2 Ana Muharebe Tankı Silah Sisteminin Müşterek Konfigürasyon Kontrol Yönetimi (JCCM) Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

10.Eylül.2011- 2011/2060 Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

10.Eylül.2011- 2011/2184 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesine Dair Karar

10.Eylül.2011- 2011/2101 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Eylül.2011- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.Eylül.2011- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

10.Eylül.2011- İstanbul Liman Yönetmeliği

10.Eylül.2011- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.Eylül.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Eylül.2011- 2011/2186 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstatistik Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

09.Eylül.2011- 2011/2168 Belediyelerin Bütçe Gelirleri Üzerinden Kalkınma Ajanslarına Aktaracakları Payların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

09.Eylül.2011- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Eylül.2011- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Eylül.2011- Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği

09.Eylül.2011- Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

09.Eylül.2011- Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Eylül.2011- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Eylül.2011- Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Eylül.2011- UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/6)

09.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Eylül.2011- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08.Eylül.2011- Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2011- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Eylül.2011- 2011/2177 Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Eylül.2011- 2011 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

07.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Eylül.2011- İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

06.Eylül.2011- Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

06.Eylül.2011- Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2011/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

06.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Eylül.2011- Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği

04.Eylül.2011- Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

04.Eylül.2011- Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

03.Eylül.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Eylül.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik