Eylül 2002 Ayı - Mevzuat indeksi

- Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2002/1)  01.09.2002 - Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2002/1)

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  01.09.2002 - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- 2001/3 Sayılı 2002 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2002/5)  03.09.2002 - 2001/3 Sayılı 2002 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2002/5)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  03.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4669 Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  04.09.2002 - 2002/4669 Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34)  04.09.2002 - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  04.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/5 (2464 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/42 Sayılı Kararı  05.09.2002 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/5 (2464 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/42 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar  06.09.2002 - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

- Kamu İhale Tebliği (No: 2002/4)  06.09.2002 - Kamu İhale Tebliği (No: 2002/4)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  06.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  07.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  10.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- 2002/4670 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar  11.09.2002 - 2002/4670 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  11.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  12.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  13.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- 2002/4675 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar  14.09.2002 - 2002/4675 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  14.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 427)  15.09.2002 - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 427)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  17.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  18.09.2002 - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  18.09.2002 - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  18.09.2002 - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  18.09.2002 - 2002 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2)  18.09.2002 - Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  18.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik 20.09.2002 - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Vakıf Taşınmaz Malların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.09.2002 - Vakıf Taşınmaz Malların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Anayasa Mahkemesi'nin E: 1996/76 (4213 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/6 Sayılı Kararı 21.09.2002 - Anayasa Mahkemesi'nin E: 1996/76 (4213 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/6 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 21.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- 2002/4726 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 22.09.2002 - 2002/4726 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  24.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  25.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- 2002/4765 Fındık Üreticisinin Fiyat Hareketlerinden Korunması ve Tarım Reformu Uygulama Projesi Gözetilerek Piyasa İstikrarının Sağlanması Amacıyla, Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Karar  26.09.2002 - 2002/4765 Fındık Üreticisinin Fiyat Hareketlerinden Korunması ve Tarım Reformu Uygulama Projesi Gözetilerek Piyasa İstikrarının Sağlanması Amacıyla, Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  26.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statülerinin Geri Alınmasına İlişkin Karar  27.09.2002 - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statülerinin Geri Alınmasına İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  27.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  28.09.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları