AĞUSTOS 2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Temmuz 2012 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Ağustos.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Ağustos.2012- Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik

29.Ağustos.2012- Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

29.Ağustos.2012- Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

29.Ağustos.2012- Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

29.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Ağustos.2012- Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

28.Ağustos.2012- Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

28.Ağustos.2012- Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

28.Ağustos.2012- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.Ağustos.2012- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

28.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Ağustos.2012- Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmeliğin (94/2/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Ağustos.2012- Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Ağustos.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/8/2012 Tarihli ve 4906 Sayılı Kararı

24.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Ağustos.2012- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

23.Ağustos.2012- Ağaçlandırma Yönetmeliği

23.Ağustos.2012- Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi ile İlgili 2012/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

23.Ağustos.2012- Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele ile İlgili 2012/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

23.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Ağustos.2012- Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Ağustos.2012- Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm 2: İç Tesisatlar İçin İkili, Üçlü, Dörtlü ve Beşlilerden Oluşan Kablolar ile İlgili Tebliğ (TS IEC 60189-2) (No: MSG-MS-2012/20)

22.Ağustos.2012- Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.Ağustos.2012- Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011)

18.Ağustos.2012- Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

18.Ağustos.2012- Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

18.Ağustos.2012- Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

18.Ağustos.2012- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

18.Ağustos.2012- Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ağustos.2012- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ağustos.2012- Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği

18.Ağustos.2012- Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği

18.Ağustos.2012- Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ağustos.2012- Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147)

18.Ağustos.2012- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

18.Ağustos.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95)

18.Ağustos.2012- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120)

18.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Ağustos.2012- Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ağustos.2012- Motorlu Araçların İzinsiz Kullanıma Karşı Koruma Cihazları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/61/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ağustos.2012- Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

17.Ağustos.2012- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ağustos.2012- Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

17.Ağustos.2012- Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

17.Ağustos.2012- Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ağustos.2012- S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/16)

17.Ağustos.2012- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2012 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/59)

17.Ağustos.2012- Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Seri No: 2)

17.Ağustos.2012- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)

17.Ağustos.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/9)

17.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Ağustos.2012- 2012/3575 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

16.Ağustos.2012- 2012/3576 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2012 Yılında Verilecek İlave Tediye Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

16.Ağustos.2012- 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik

16.Ağustos.2012- Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Ağustos.2012- 2012/3131 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Hollanda Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

15.Ağustos.2012- 2012/3179 Savunma, Güvenlik ve İstihbarat ile İlgili Kamu İdarelerine Ait Devlet Mallarının Denetimi Sonucunda Hazırlanan Raporların Kamuoyuna Duyurulmasına İlişkin Yönetmelik

15.Ağustos.2012- Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği

15.Ağustos.2012- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ağustos.2012- Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ağustos.2012- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

15.Ağustos.2012- Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.Ağustos.2012- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ağustos.2012- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ağustos.2012- Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletlerin Sınıflandırılması ve Özelliklerine İlişkin Mecburi Standard Tebliği

15.Ağustos.2012- Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği

15.Ağustos.2012- Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği

15.Ağustos.2012- Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

15.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Ağustos.2012- Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ağustos.2012- Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliği

14.Ağustos.2012- Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)

14.Ağustos.2012- Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ağustos.2012- Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik

14.Ağustos.2012- Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

14.Ağustos.2012- Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

14.Ağustos.2012- Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2012/15)

14.Ağustos.2012- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-08)

14.Ağustos.2012- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

14.Ağustos.2012- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

14.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Ağustos.2012- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ağustos.2012- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.Ağustos.2012- 2012 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

12.Ağustos.2012- 2012 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

12.Ağustos.2012- 2012 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

12.Ağustos.2012- 2012 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

12.Ağustos.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

12.Ağustos.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

12.Ağustos.2012- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Ağustos.2012- Danıştay 10. Dairesine Ait Karar

11.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Ağustos.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği

10.Ağustos.2012- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2012 Ağustos İstatistikleri Hakkında Tebliğ

10.Ağustos.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/52)

10.Ağustos.2012- Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2012/63)

10.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Ağustos.2012- Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ağustos.2012- Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.Ağustos.2012- Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

09.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Ağustos.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3344 Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Macaristan Savunma Kuvvetleri, İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Namına Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Kosova Gücündeki (KFOR) Merkez Müşterek Bölgesel Birliği ve İrtibat ve İzleme Timlerine (LOT) Yaptıkları Katkılarla İlgili Uygulama Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Ağustos.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3345 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin, “Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması” Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

08.Ağustos.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3346 “Karayolu Trafiği Konvansiyonu” ile “1968 Karayolu Trafiği Konvansiyonunu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşması”na, Konvansiyona Çekince Konulmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar

08.Ağustos.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3403 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması’nın Çekince ve Beyanlarla Onaylanması Hakkında Karar

08.Ağustos.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3405 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Ağustos.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3451 Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma’ya Katılmamız Hakkında Karar

08.Ağustos.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3454 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Her İki Ülke Vatandaşlarının Seyahat Şartlarına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Ağustos.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3456 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Suçla Mücadelede İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Ağustos.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3464 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Ağustos.2012 (1. Mükerrer) - 2012/3465 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Ağustos.2012- 2012/3450 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Ağustos.2012- 2012/3505 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmekte Olan Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demiryolu Hattının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Yüksek Hızlı Tren Seti Temininin Finansmanı Amacıyla İslam Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Krediye İlişkin Taksitli Satış Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Ağustos.2012- Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Ağustos.2012- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Ağustos.2012- Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği

08.Ağustos.2012- Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

08.Ağustos.2012- Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Ağustos.2012- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

08.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Ağustos.2012- 2012/3469 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

07.Ağustos.2012- 2012/3474 Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

07.Ağustos.2012- 2012/3488 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

07.Ağustos.2012- 2012/3489 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

07.Ağustos.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/50)

07.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Ağustos.2012- Bazı Askeri Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ağustos.2012- Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ağustos.2012- Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

05.Ağustos.2012- Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/1)

05.Ağustos.2012- 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

05.Ağustos.2012- 2012 Yılı Haziran Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

04.Ağustos.2012- 2012/3386 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Christopher (St. Kitts) ve Nevis Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Ağustos.2012- 2012/3414 E.İ.E. İdaresi Dahili Talimatnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

04.Ağustos.2012- Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Ağustos.2012- Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1008/2010)

04.Ağustos.2012- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

04.Ağustos.2012- Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Birimleri ve Personelinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

04.Ağustos.2012- Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik

04.Ağustos.2012- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Ağustos.2012- Myanmar Yardım Kampanyası ile İlgili 2012/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

04.Ağustos.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)

04.Ağustos.2012- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 41)

04.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Ağustos.2012- 2012/3411 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Polonya Cumhuriyeti, Mali İstihbarat Genel Denetim Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

03.Ağustos.2012- Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2012- Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2012- Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2012- Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2012- Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ve Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2012- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2012- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2012- Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2012- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2012- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2012- Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik

03.Ağustos.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/49)

03.Ağustos.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/51)

03.Ağustos.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/8)

03.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Ağustos.2012- Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

02.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Ağustos.2012- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Ağustos.2012- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzmanlığı Yönetmeliği

01.Ağustos.2012- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: - 2012/57)

01.Ağustos.2012- “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile İlgili

01.Ağustos.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri