Temmuz 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

29.Ağustos.2010- Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği ((AT) 78/2009)

29.Ağustos.2010- Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ağustos.2010- Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ağustos.2010- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ağustos.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Meslekiçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği

29.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/71)

29.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/72)

29.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/73)

28.Ağustos.2010- 2010/749 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Arasında İmzalanan, Memur Değişimine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Ağustos.2010- 2010/804 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

28.Ağustos.2010- 2010/786 Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.Ağustos.2010- Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik

28.Ağustos.2010- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği (SHY-5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Ağustos.2010- TEKEL Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Anonim Şirketler Sicil Raporları Doldurmaya Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Ağustos.2010- TEKEL Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Anonim Şirketler Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Ağustos.2010- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

28.Ağustos.2010- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

28.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/69)

28.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/70)

28.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.Ağustos.2010- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

27.Ağustos.2010- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2010/41)

27.Ağustos.2010- Devlet Muhasebesi Standardı 14 (DMS 14) Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar

27.Ağustos.2010- Devlet Muhasebesi Standardı 16 (DMS 16) Yatırım Amaçlı Varlıklar

27.Ağustos.2010- Devlet Muhasebesi Standardı 17 (DMS 17) Maddi Duran Varlıklar

27.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.Ağustos.2010- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ağustos.2010- Basın İlan Kurumu Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ağustos.2010- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 275)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:197)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:198)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:199)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:200)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:201)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:202)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:203)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:204)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:205)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:206)

26.Ağustos.2010- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliği (Tebliğ No:207)

26.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Ağustos.2010- Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

25.Ağustos.2010- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/67)

25.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/68)

25.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.Ağustos.2010- 2010/761 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

24.Ağustos.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.Ağustos.2010- 2010/768 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

21.Ağustos.2010- Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği

21.Ağustos.2010- Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği

21.Ağustos.2010- Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

21.Ağustos.2010- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2010- Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2010- Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/65)

20.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/66)

20.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.Ağustos.2010- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

19.Ağustos.2010- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2010- Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2010- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

19.Ağustos.2010- 2010 Yılı Temmuz Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

19.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Ağustos.2010- Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ağustos.2010- İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ağustos.2010- Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

18.Ağustos.2010- Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

18.Ağustos.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teftiş ve Gözetim Kurulu Yönetmeliği

18.Ağustos.2010- İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2010/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

18.Ağustos.2010- Su Kalitesi Yönetimi ile İlgili 2010/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

18.Ağustos.2010- Pakistan’a Yardım Kampanyası ile İlgili 2010/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

18.Ağustos.2010- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/6)

18.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Ağustos.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

17.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.Ağustos.2010- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-12)

15.Ağustos.2010- 2010/734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Ağustos.2010- 2010/763 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Slovenya Vatandaşlarına, Türkiye’ye Yapacakları Turistik veya Ticari Amaçlı Seyahatlerinde İkamet Sürelerinin 180 Gün İçerisinde 90 Günü Geçmemesi Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

14.Ağustos.2010- Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ağustos.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

14.Ağustos.2010- Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

14.Ağustos.2010- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

14.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.Ağustos.2010- Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

13.Ağustos.2010- Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik

13.Ağustos.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliği

13.Ağustos.2010- Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

13.Ağustos.2010- Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2010/39)

13.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/64)

13.Ağustos.2010- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

13.Ağustos.2010- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

13.Ağustos.2010- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

13.Ağustos.2010- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

13.Ağustos.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Ağustos.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Ağustos.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/8/2010 Tarihli ve 3809 Sayılı Kararı

13.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Ağustos.2010- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ağustos.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ağustos.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ağustos.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ağustos.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ağustos.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ağustos.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

12.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Ağustos.2010- Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ağustos.2010- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

11.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Ağustos.2010- 2010/712 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Ağustos.2010- 2010/713 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Ağustos.2010- 2010/729 Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

10.Ağustos.2010- 2010/730 Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşması’na Katılmamız Hakkında Karar

10.Ağustos.2010- 210/750 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

10.Ağustos.2010- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ağustos.2010- Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili 2010/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

10.Ağustos.2010- Banka Promosyonları ile İlgili 2010/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

10.Ağustos.2010- Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Ağustos.2010- Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği

08.Ağustos.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Ağustos.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Ağustos.2010- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Ağustos.2010- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-11)

07.Ağustos.2010- Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/37)

07.Ağustos.2010- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VII, No: 39)

07.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/60)

06.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/61)

06.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/62)

06.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/63)

06.Ağustos.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

06.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Ağustos.2010- 2010/709 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

05.Ağustos.2010- 2010/725 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

05.Ağustos.2010- 2010/717 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ağustos.2010- 2010/738 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ağustos.2010- Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

05.Ağustos.2010- Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik

05.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Ağustos.2010- Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Ağustos.2010- Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT)

04.Ağustos.2010- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 274)

04.Ağustos.2010- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010/10)

04.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/55)

04.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/56)

04.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/57)

04.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/58)

04.Ağustos.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/59)

04.Ağustos.2010- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

04.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Ağustos.2010- 2010/607 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Ağustos.2010- 2010/608 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Ağustos.2010- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2010- Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

03.Ağustos.2010- Danıştay Onüçüncü Dairesine Ait Karar

03.Ağustos.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Ağustos.2010 Mükerrer - Anayasa Mahkemesinin E: 2010/49, K: 2010/87 Sayılı Kararı

01.Ağustos.2010- 6009 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

01.Ağustos.2010- İkinci Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmana Erişimi Projesi Konulu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen Garanti ve Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektuplar

01.Ağustos.2010- 2010/727 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

01.Ağustos.2010- 2010/744 15 Mayıs 2010 - 20 Temmuz 2010 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Dolu, Sel ve Aşırı Yağış Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

01.Ağustos.2010- 2010/745 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

01.Ağustos.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Ağustos.2010- Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2010/7)